Accessorisk virksomhed

Accessorisk virksomhed er typisk et forretningsområde, der falder udenfor en kommunes almindelige serviceområde (også kaldet kommunalfuldmagten), men som kan varetages af kommunen i et afgrænset omfang, fordi ydelsen har en vis tilknytning til kommunalfuldmagten.