LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Hos LegalHero har vi på vores digitale platform samlet over 100 specialiserede rådgivere, der kan bistå dig inden for mange retsområder – også med at søge erstatning. Vores eksperter inden for erstatningsret kan blandt andet hjælpe dig med følgende:

 • Rådgive om dine erstatningsmuligheder
 • Vurdere om et hændelsesforløb giver anledning til, at du kan fremsætte et berettiget erstatningskrav
 • Fremsættelse af erstatningskrav over for skadevoldere og/eller de relevante forsikringsselskaber
 • Rådgivning om mulighederne for forsikringsdækning af et eventuelt erstatningskrav
 • Rådgivning om og hjælp til at fremsætte regreskrav
 • Udarbejdelse af notater eller legal opinions om erstatningsretlige spørgsmål
 • Rådgive om de juridiske rammer for at drive forsikringsvirksomhed, herunder sikre compliance med IDD, GDPR mv.

Vores eksperter er højt specialiserede jurister med en baggrund fra store forsikringsselskaber i både ind- og udland, og rådgiver derfor alle forhold vedrørende erstatning for personskade, herunder arbejdsskader, trafikulykker, fritidsulykker, patientskade, tingsskade, produktansvar, professionelt ansvar samt tab af erhvervsevne.

Erstatning for personskade

Vores eksperter hjælper dig med at opnå erstatning for personskade. Ved rådgivning om, hvorvidt du kan få erstatning for en personskade, kigger vores rådgivere blandt andet på:

 • Om ansvaret for en personskade kan og skal anerkendes
 • Om der er årsagssammenhæng mellem den skadevoldende handling og den indtrådte personskade
 • Om et eventuelt erstatningskrav er forældet
 • Hvordan det økonomiske mellemværende som følge af en skadegørende handling opgøres

Vores rådgivere hjælper dig på baggrund af ovenstående med at fremsætte et erstatningskrav over for den rette modtager.

Erstatning eller godtgørelse for en skade

Det er vigtigt for LegalHero, at du opnår den erstatning eller godtgørelse, som du er berettiget til. Det kunne eksempelvis være:

 • Erstatning for afholdte helbredsudgifter
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis du er interesseret i at vide, om du er berettiget til erstatning i forbindelse med en skade, bør du oprette en gratis og uforpligtende sag på vores digitale platform. Når du har gjort det, vil vores eksperter inden for erstatningsret give dig et fastpristilbud på, hvordan din sag skal løses.

Kom i gang med det samme

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i erstatningsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventninger, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger, der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.