LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

Har du brug for en advokat til entrepriseret? LegalHero matcher ethvert advokatfirma indenfor entrepriseret, og samler alt på 1 digital rådgivningsplatform til en bedre pris og med et stærkere resultat. Inden for entrepriseretten tilbyder vi blandt andet rådgivning inden for:

  • Valg af entrepriseform
  • Gennemgang af samt udarbejdelse af entreprisekontrakter, herunder hovedentreprisekontrakter, totalentreprisekontrakter, fagentreprisekontrakter og storentreprisekontrakter
  • Gennemgang af samt udarbejdelse af rådgiveraftaler, herunder totalrådgiveraftaler
  • Rådgivning om de nye AB 18, ABT 18 og ABR 18 regler, herunder de entrepriseretlige muligheder og faldgruber ved de forskellige regelsæt
  • Udarbejdelse af notater og legal opinions om alle problemstillinger inden for entrepriseret
  • Gennemgang af og udarbejdelse af entrepriseretlige dokumenter, herunder afleveringsprotokoller, dagbodsvarslinger og garantidokumenter
  • Rådgivning om og hjælp med fremsættelse af krav om betaling af ændringsarbejder, tidsfristforlængelser og forceringsomkostninger

Hos LegalHero har vi bistået klienter såsom arkitektfirmaer, almene boligselskaber, tekniske rådgivere, bygherrer og entreprenører med entrepriseretlige sager inden for alle områder af entrepriseretten.

De nye AB18-regler

Rådgivning om entrepriseret er i den grad blevet aktualiseret af de nye AB18-regler. De nye AB18-regler, som er taget i brug af byggebranchen pr. 1 januar 2019, indeholder blandt andet nye regler om entreprenørprojektering, sikkerhedsstillelse, betalingsfrister og gennemførelsen af ændringer. Desuden er der nu en lang række formkrav, som bygherren og entreprenøren skal iagttage for ikke at fortabe deres krav mod hinanden.

En anden markant nyskabelse i de nye AB18-regler er indførelsen af nye måder at håndtere og løse konflikter på, da konflikter i byggeriet desværre er hyppigt forekommende.

Hos LegalHero har vi eksperter (mange er tidligere advokater med speciale i entrepriseret), der kan rådgive om de entrepriseretlige implikationer af de nye AB18-regler.

Rådgivning om entrepriseret fra en traditionel advokat kan desværre gå hen og blive dyrt. Ofte står kunder i en situation, hvor de skal betale deres advokat for en ydelse, som indeholder utallige uforudsete omkostninger.

LegalHero gør i stedet entrepriseretten tilgængelig for enhver ved at udbyde en ydelse, hvor kunden betaler et absolut minimum, og samtidig slipper for unødvendige udgifter.

LegalHeros koncept er baseret på faste priser, og det er vi stolte af at leve op til. Du modtager tilbud fra vores rådgivere baseret på antal timer.

Vi forsikrer alle opgaver op til 2.5. mio. kr.