Afbestillingsret

I kontrakter kan der indsættes en afbestillingsret, der medfører, at en part kan udtræde af et aftaleforhold uden at ifalde erstatningsansvar. Sidstnævnte tilfælde kaldes annullation. Afbestillingsretten følger ikke af dansk lovgivning, men kan frit aftales mellem parterne. I forbrugerkøb findes afbestillingsretten dog bl.a. i Lov om pakkerejser § 15.