Akkvisitiv arvepagt

Personer kan indsætte en anden person som arving, hvilket ofte anvendes, når der ikke foreligger et gavemotiv. En akkvisitiv arvepagt skal afgives som testamente, jf. arvelovens § 68, stk. 2.

Akkvisitive arvepagter er sjældent forekomne i dansk ret.