Arbejds- og ansættelsesret

Ansættelsesretten er et meget vigtigt retsområde, idet alle arbejdende borgere har krav på et ansættelsesbevis fra deres arbejdsgiver. Ansættelsesretten er betegnelsen for den retsdisciplin, der regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Dansk lovgivning stiller en række krav til ansættelsesforhold og reglerne varierer alt efter typen af arbejdsforhold, der er tale om.

Ansættelsesretlige problemstillinger kan vedrøre alt lige fra timelønnede lønmodtagere og funktionærer til direktørkontrakter og konsulentaftaler.

Vigtige problemstillinger

En ansættelsesaftale er med til at fastsætte de vilkår, der gælder mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Dog gælder der efter dansk ret flere regler, der ikke kan fraviges ved aftale. Det kan derfor ofte være en ganske god idé at få efterset en ansættelseskontrakt; både som arbejdsgiver og arbejdstager. Som arbejdsgiver kan det blive bekosteligt, hvis man ikke har skruet sine ansættelseskontrakter ordentligt sammen. Derfor er det væsentligt, at kontrakten både regulerer ansættelsesforholdet ned til mindste detalje og samtidig overholder den ansættelsesretlige lovgivning. Som arbejdstager bør man få efterset sin ansættelseskontrakt, såfremt der er dele af den, man enten ikke forstår eller er i tvivl om.

Populære ydelser indenfor arbejds- og ansættelsesret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis