Arbejdsskadeerstatning

Har du brug for rådgivning om arbejdsskadeerstatning, så lad LegalHero, alternativet til advokater, rådgive dig. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landbrugsret i landet.

  • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
  • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af LegalHero.
  • Opret på 2 min og modtag flere tilbud.

Priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvis du som arbejdstager kommer ud for en ulykke på dit arbejde eller hvis du lider skade på grund af arbejdsforholdene, så er der tale om en arbejdsskade, der kan muliggøre arbejdsskadeerstatning. Nedenfor kan du læse mere om, hvad en arbejdsskade er, hvornår du har krav på erstatning og hvordan du søger om erstatning.

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en ulykke eller sygdom, der sker i din arbejdstid eller skyldes arbejdet eller arbejdsforholdende. Dette gælder uanset om ulykken ikke er forårsaget direkte af særlige på forhold på arbejdspladsen. Der gælder en tidsperiode på op til 5 dage efter ulykken, hvorefter en skade kan betragtes som en arbejdsskade. Det er dermed ikke nødvendigt at skaden er pludselig. Typisk vil en arbejdsskade omfatte fysiske erhverv, eksempelvis rygskade på grund af tunge løft, allergiske reaktioner på grund af stoffer i et arbejdsmiljø. Det kan dog også omfatte psykiske forhold såsom stress eller depression på grund af voldsom psykisk belastning. Så længe en skade anerkendes som en arbejdsskade, er det muligt for arbejdstageren at få erstatning for skaden.

Der er for alle arbejdsgivere, herunder selvstændige, der lader sig registrere, en pligt til at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker visse tabsposter i tilfælde af arbejdsulykker. Hvis du er kommet til skade, eller hvis du er blevet syg på grund af dit arbejde, kan du nemlig have krav på en erstatning. Denne type erstatning er betegnet arbejdsskadeerstatning og er reguleret i lov om arbejdsskadesikring. Der gælder endvidere en pligt for arbejdsgivere til at bidrage til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsikring, som dækker i tilfælde af erhvervssygdomme.

Hvornår er man på arbejde?

For at der kan være om en arbejdsskade, er det et krav, at skaden skal være sket i forbindelse med opgaver eller tid, som er sket i arbejdsgiverens interesse. Der er dermed ofte tale om en fortolkning, som kan kræve rådgivning til at hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt din ulykke er sket i eller udenfor arbejdstiden.

Hvornår er der tale om en arbejdsskade?

Ulykker kan kun anerkendes som arbejdsskader, hvis:

  • Ulykken er forårsaget af arbejdstagerens arbejde eller dennes arbejdsforhold
  • Skaden er alvorlig i en sådan grad, at den overstiger den minimumsgrænse, der er i Arbejdsskadesikringsloven
  • Arbejdstageren lider gener af skaden, der skyldes ulykken

Sygdom anerkendes som arbejdsskade, hvis:

Hvornår tildeles erstatning for en arbejdsskade?

Der findes overordnet to typer af erstatning:

  • Erstatning for varige mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne

Erstatning for varige mén kan tildeles, hvis en arbejdsskade har medført gener for den tilskadekomne i dennes hverdag. Disse gener skal være varige forinden der kan opnås ret til erstatning. Dette betyder, at der ikke kan ydes erstatning for gener af midlertidig karakter. Der gælder desuden en række krav, der skal være opfyldt forinden der kan tildeles erstatning for mén, herunder at ménet skal være mindst 5 procent.

Lad LegalHero hjælpe dig

Ønsker du rådgivning omkring arbejdsskadeerstatning og hvad betyder for dit IVS, ApS eller A/S så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Arbejds- og ansættelsesret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis