Fratrædelsesgodtgørelse

Skal du bruge en juridisk hjælp, så lad LegalHero, et alternativ til advokater, rådgive dig. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landet.

  • Træt af dyr Advokathjælp? Spar op til 60% på regningen!
  • Alle jurister er personligt kontrollerede og verificerede af LegalHero.
  • Opret på 2 min og modtag flere tilbud.

priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvad er en fratrædelsesgodtgørelse?

En fratrædelsesgodtgørelse er et beløb, der udbetales til den ansatte i forbindelse med, at denne fratræder sin stilling. Hensigten med en fratrædelsesgodtgørelse er ofte at lette overgangen til en nadne beskæftigelse for den ansatte, hvorfor det ofte betragtes osm en forlængelse af den aftalte opsigelsesvarsel.

Reglerne herom

Funktionærloven indeholder regler om fratrædelsesgodtgørelse.

Hertil gælder det, at en funktionær har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis ansættelsesforholdet bringes til ophør af arbejdsgiveren og når funktionæren på fratrædelsestidspunktet har været ansat i mere end 12 år. Godtgørelsen udgør typisk op til 3 måneders løn afhængigt af funktionærerens anciennitet på tidspunktet for fratrædelsen.

Hvis den ansatte ikke er i en tjenestestilling, er denne ikke omfattet af funktionærloven. Af denne grund har den ansatte ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse, medmindre det er udtrykkeligt aftalt i direktørkontrakten. Hvis der dog i ansættelseskontrakten står, at funktionærlovens opsigelsesregler er gældende, betyder dette, at den ansatte har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler.

Hvad bør overvejes fra virksomhedens side?

Det er ikke altid lige let at gennemskute hvilke regler, der gælder for, hvordan et vilkår om fratrædelsesgodtgørelse skal udformes i tilfælde af, at den ansatte ikke falder ind under funktionærlovens regler. Rådgivning herom er derfor en god ide at overveje, så du kan sikre en let overgang for dine ansatte.

Alligevel er det med tiden blevet ret almidneligt, at der indføres vilkår om, at en fratrædelse skal leve op til nogle nærmere aftalte krav for at kunne udløse en fratrædelsesgodtgørelse. Hvis dette ikke sker, kan det i aftalen anføres, at den ansatte, der ikke er omfattet af funktionærloven, ikke kan have krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Der skelnes typisk mellem "good leaver" og "bad leaver", hvoraf den førstnævnte udløser en fratrædelsesgodtgørelse, hvorimod den sidstnævnte ikke gør. Kravene for at kunne leve op til "good leaver" er relativt uklare at kunne indskærpe til specifikke betingelser, der altid kan finde anvendelse.

Oftest vil vurderingen bero på følgende omstædigheder for at den ansatte kan betragtes en "bad leaver":

  • Den ansattes opsiger selv, medmindre opsigelsen skyldes selskabets (typisk væsentlige) misligholdelse af ansættelsesforholdet,
  • Den ansatte går bort,
  • Selskabet opsiger den ansatte og denne har givet rimelig anledning til opsigelsen,
  • Selskabet har borvist den ansatte på baggrund af den ansattes væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet.

I tilfælde af, at ovenstående eksempler ikke finder anvendelse på situation, er der typisk tale om en "good leaver", som dermed lever op til betingelserne for en fratrædelsesgodtgørelse.

Lad LegalHero hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade LegalHero behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.