Rådgivning om ligebehandling

I danmark er der et forbud mod diskrimination på baggrund af køn. Det betyder, at man for begge køn i Danmark gerne vil sikre en ensartet adgang til arbejdsmarkedet. Dette hensyn udmønter sig  i, at man som både mand og kvinde skal have lige adgang til ansættelsesforhold, forfremmelser og afskedigelser. Selvom forbuddet mod diskrimination på baggrund af køn lyder rimelige simpelt, så kan forbuddet i praksis ofte give andledning til juridiske problemstillinger. Hos LegalHero hjælper vi med enhver udfordring i relation til ligebehandling.

I gennemsnit koster en sag som denne

4.485,-

Få gratis tilbud

Nogle af vores kunder

Logo Traede
Logo Airtame
Logo Grød
Logo Billetto
Logo Føljeton
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Nøddebazaren
Logo Verdensballetten
Logo Talentgarden

Ligebehandlingensloven er indført i dansk ret som en direkte konsekvens af vedtagelsen af EU-direktivet om ligebehandling. Ligebehandlingsdirektivet har en historie, der næsten er ligeså lang som Danmarks deltagelse i EU-fællesskabet. Det betyder, at de gældende regler om ligebehandling i Danmark i nyere tid har været et væsentligt kompenent i ansættelsesretlige spørgsmål. Reglerne i ligebehandlingsloven regulerer primært forholdet mellem arbejdsgivere og ansatte, men også offentlige myndigheder er omfattet af reglen om, at de indenfor deres respektive områder skal arbejde for ligestilling og indtænke ligestilling i planlægning og forvaltning på de områder, som ligebehandlingsloven omhandler.

I en lovgivningsmæssig sammenhæng sondrer man imellem direkte og indirekte diskriminering. Ligbehandlingslovens beskrivelse af direkte og indirekte forskelsbehandling er umiddelbart forståelig og giver den mest enkle udlægning i definitionerne.

Bestemmelsen der omhandler direkte og indirekte forskelsbehandling kan findes i lovens § 1, stk. 2 & 3, og lyder som følger:

Stk. 2: Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte forskelsbehandling på grund af køn foreligger herunder ved enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen.

Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn ringere end personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Værd at være opmærksom på i relation til sondringen mellem direkte og indirekte forskelsbehandling, er, at direkte forskelsbehandling altid er ulovligt. Dette kan tit føre til problemstillinger fordi der er en række stillinger, hvor det ene køn af praktiske årsager kan være at foretrække fremfor det andet. Ved arbejde, hvor hårdt fysisk arbejde indgår kan mænd af naturlige årsager eksempelvis i visse tilfælde være at foretrække. Man skal dog være opmærksom på, at det i et ansættelsesforløb ikke er tilladt at favorisere det ene køn frem for det andet, medmindre denne favorisering er begrundet i objektivt og sagligt. Vi kan hos LegalHero bistå arbejdsgivere med alle aspekter i forhold til reglerne om ligebehandling, ligesom vi også gerne hjælper med vurderingen af eventuelle klager i relation til ligebehandling.

Et af de mest nævneværdige steder, og hvor ligebehandlingsloven har haft størst betydning er i sager om afskedigelse af gravide. Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi lønmodtageren har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens regler. Det betyder med andre ord, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder, fordi fraværet skyldes graviditet eller barsel mv.

Har du som ansat oplevet, hvad du mener er en krænkelse i relation til ligebehandling, så kan LegalHero hjælpe dig med en juridisk gennemgang af alle sagens dokumenter, ligesom også kan være behjælpelige med eventuelle påkravskrivelser til arbejdsgivere. Vi følger sagen til dørs - lige fra start til slut.

Hvordan foregår sagsbehandlingen? 

Ønsker du juridisk rådgivning i relation til en udfordring omhandlende ligbehandling, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du eventuelt supplerende sagsmateriale i form af ansættelseskontrakt, opsigelsesvarsel, opsigelse mv., skal dette vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ansættelsesret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om. Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid. Få gratis tilbud

Populære ydelser indenfor arbejds- og ansættelsesret

Alternativet til de traditionelle advokatfirmaer

Ved hjælp af teknologi har vi optimeret hele processen, så får du mere ud af din jurist.

Den bedste pris

Faste og transparente priser uden ubehagelige overraskelser

Forsikret

Alle sager er forsikret op til 2,5 millioner kroner

Behandles fortroligt

Alle sager behandles fortroligt, sikkert og krypteret

Personlig rådgivning

Al sagsbehandling samles i én brugervenlig platform

Erfaring

Gør som hundredevis af andre glade kunder

Vælg selv

Sammenlign tilbud og vælg den rådgiver, der passer til dit behov

Kristoffer Jensen

CIO & CO-Founder hos Warm

"Vi brugte LegalHero til at få udarbejdet de rette handelsbetingelser for vores website. Jeg vil helt sikkert anbefale LegalHero til andre, især startups og mellemstore virksomheder som ikke har råd til at have juridisk bistand inhouse, der er det her en perfekt løsning."

Play button

Få et uforpligtende tilbud

Vores specialiserede jurister sidder klar til at give dig et uforpligtende tilbud. Når du har oprettet en sag, byder juristerne på opgaven. Herefter kan du frit vælge mellem de modtagede tilbud, hvorefter behandlingen af din sag kan begynde.

Indhent gratis tilbud

© 2019 LegalHero All rights reserved