Baggrund

Arveafkald

Der kan være forskellige årsager til, at man som arving ikke ønsker at modtage arv. I sådanne situationer kan der oprettes et arvekald. Arveafkaldet kan enten vedrøre arven fra en bestemt person eller man kan oprette et generelt arveafkald. Læs mere nedenfor om forskellige årsager til arveafkald. Hvis du ønsker at få oprettet et arveafkald, så lad LegalHero rådgive dig på en nem, sikker og tryg måde.

Priser fra

2.245 kr. Få hjælp til arveafkald
Der kan være forskellige årsager til, at man som arving ikke ønsker at modtage arv. I sådanne situationer kan der oprettes et arvekald. Arveafkaldet kan enten vedrøre arven fra en bestemt person eller man kan oprette et generelt arveafkald. Læs mere nedenfor om forskellige årsager til arveafkald. Hvis du ønsker at få oprettet et arveafkald, så lad LegalHero rådgive dig på en nem, sikker og tryg måde.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et arveafkald?

Et arveafkald er en erklæring fra en arving om, at vedkommende ikke ønsker at modtage arv. Arveafkald kan både ske for falden arv, dvs. når arvelader er død, eller arveafkaldet kan vedrøre ventende arv, dvs. mens arvelader er i live.

Der kan både gives arveafkald, hvis man er legalarving eller hvis man skal arve i henhold til et testamente.

Hvornår kan det indgives?

Der er ingen formkrav til, hvornår et arveafkald kan indgives. Det anbefales dog at indgive et arveafkald så hurtigt som muligt, så der ikke er risiko for, at den anden part i et arveforhold ændrer sin mening.

Hvordan kan et arveafkald indgives?

Et arveafkald kan indgives ved testamente eller skriftligt. Testamentet skal være underskrevet af den afkaldende og to vidner, og det skal indsendes til skifteretten. Det skriftlige arveafkald skal også være underskrevet af den afkaldende, og det kan indgives hos skifteretten eller sendes til skifteretten med posten.

Hvad sker der, når et arveafkald indgives?

Når et arveafkald indgives, er der ikke længere nogen arveforbindelse mellem den afkaldende og de øvrige arvinger. Derfor vil den afkaldende ikke længere have ret til at arve noget efter de øvrige arvinger, og de øvrige arvinger vil ikke længere have pligt til at arve den afkaldende.

Habilitetskrav

Der stilles nogle habilitetskrav både til personen som ønsker at give arveafkald, men også til modtageren. Det er en forudsætning for at arveafkaldet er gyldigt, at afkaldsgiver er:

  • Myndig
  • Ikke under værgemål
  • I stand til at handle fornuftsmæssigt.

Omvendt stilles der også nogle krav til arvelader. Arvelader skal være i stand til at forstå arveafkaldets betydning. Hvis arvelader er meget alderdomssvækket, kan afkaldsgiver ikke give afkald over for denne. Et arveafkald kan ligeledes ikke gives over for en værge.

Et arveafkald er som udgangspunkt bindende og kan derfor ikke blot fortrydes eller trækkes tilbage, hvis du efter at have givet afkald fortryder det.

Hvilke konsekvenser har et arveafkald?

Der kan være mange konsekvenser af et arveafkald. For det første er der ikke længere nogen arveforbindelse mellem den afkaldende og de øvrige arvinger. Derfor vil den afkaldende ikke længere have ret til at arve noget efter de øvrige arvinger, og de øvrige arvinger vil ikke længere have pligt til at arve den afkaldende. Dette kan have betydning for den arveordning, der er truffet mellem arvingerne.

For det andet kan et arveafkald også få betydning for eventuelle testamenter, der er udarbejdet. Hvis der for eksempel er udarbejdet et testamente, hvor den afkaldende er udnævnt til at arve efter den afdøde, vil dette ikke længere være gyldigt, når der er afkaldt på arven.

Derudover kan et arveafkald også have skattemæssige konsekvenser. Hvis der for eksempel er afkaldt på en arv, der er omfattet af arvelovens særlige bestemmelser om skattefrihed for arv, kan dette medføre, at der skal betales skat af arven.

Hvad sker der med kreditorerne?

Det korte svar er at kreditor kan tage din arv, kontanter og ejendele. Undtagelsen er dog hvis du har frasagt dig arv i tide. Ofte vil arveafkald være relevant hvis du er i en situation, hvor din formue er negativ og dermed vil oprette et arveafkald. Hvis ikke du opretter afkaldet, vil dine kreditorer få glæde af arven. Hvis du ønsker at gøre brug af arveafkald, skal det gøres mens, den person du skal arve fra, stadig er i live. Hvis du først giver afkald på falden arv (når vedkommende er gået bort), kan det anfægtes af kreditorerne

Forskellige årsager til arveafkald

Umiddelbart kan det virke uforståeligt, hvorfor man skulle opgive at modtage arv. Der er dog flere tilfælde, hvor det kan være fornuftigt. Vi har opliste nogle af de situationer:

  • Hvis den, der skal arve, er insolvent, vil arven eller dele heraf, tilfalde arvingens kreditorer. Hvis man således arver fra fx sine forældre, men indser, at dette ikke er fordelagtigt, da man er forgældet, kan der afgives arveafkald, hvorved den arv man skulle have arvet, vil tilfalde ens børn eller søskende. Der er dog særlige regler, du skal være opmærksom på ift. dine kreditorer, hvis du ønsker at give arveafkald på grund af insolvens.
  • Hvis den der skal arve, arver noget vedkommende ikke vil have, er der god grund til at frasige sig arven, for at undgå at betale boafgift. Det kan endvidere også være, at vedkommende selv har rigeligt og derfor ønsker at frasige sig arven, så vedkommendes børn i stedet modtager arven.
  • Hvis den, der skal arve, ønsker at undgå at boet skiftes, men gerne vil arve. Situationen kan være den, at en af dine forældre har giftet sig på ny og den nye ægtefælle ønsker at sidde i uskiftet bo. Det kan vedkommende kun med tilladelse fra særbørn. Hvis man ikke ønsker at den nye ægtefælle sidder i uskiftet bo, kan man give arveafkald mod at modtage et vederlag. Man skal dog være opmærksom på, at vederlaget beskattes.

Udarbejdelse af arveafkald

Der udarbejdes et dokument, der dateres og underskrives af dig og arvelader, hvis arvelader er i live. Det anføres præcist og klart i dokumentet, hvad der gives afkald på og om afkaldet gælder for dig eller både dig og dine livsarvinger. Derudover anbefales det, at dokumentet ligeledes underskrives af vitterlighedsvidner.

Lad LegalHero hjælpe dig med det juridiske

Ønsker du hjælp til vejledning til oprettelse af et arveafkald, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af et arveafkald, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal man udfylde et arveafkald?

Ifølge Loven om arveafkald skal et arveafkald udfyldes, når der er fastsat en arvefordeling mellem arvingerne. Arveafkaldet skal udfyldes af den arving, der ønsker at afkalde sig arven, og skal indeholde en erklæring om, at vedkommende afkalder sig arven.

Er det muligt at ændre et arveafkald?

Nej, det er ikke muligt at ændre et arveafkald. Når et arveafkald er udfyldt og underskrevet, er det bindende for den arving, der har afkaldt sig arven.

Hvad sker der, hvis man ikke afkalder sig sin arv?

Hvis man ikke afkalder sig sin arv, indtræder man i arvens fordeling og bliver forpligtet til at overholde de vilkår, der måtte være fastsat for arven.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms Få hjælp til arveafkald
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis