Baggrund

Arveforskud

Med arveforskud har du mulighed for at give dine nærmeste en økonomisk håndsrækning på arven, mens du stadig lever. Arveforskud kan kun tildeles til dine arvinger. Da der er tale om et forskud, skal dette beløb modregnes i den senere tildelte arv. Alle dine arvinger får lige meget i sidste ende.

Priser fra

2.245 kr. Få hjælp til arveforskud

Med arveforskud har du mulighed for at give dine nærmeste en økonomisk håndsrækning på arven, mens du stadig lever. Arveforskud kan kun tildeles til dine arvinger. Da der er tale om et forskud, skal dette beløb modregnes i den senere tildelte arv. Alle dine arvinger får lige meget i sidste ende.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et arveforskud?

Et arveforskud er i ordets forstand et forskud på arv. Hvis du ønsker at give en del af arven efter dig i levende live, er det et arveforskud.

Der kan være mange forskellige grunde til, at man ønsker at give et arveforskud. Det kan være, at du ønsker at se din arving få glæde af arven, mens du er i live. Det kan også være at din arving har brug for hjælp til køb af fast ejendom eller lignende, men at du ikke ønsker, at der skal gøres forskel på arvingerne.

Når du giver et arveforskud, bliver værdien af arveforskuddet trukket fra modtagerens del af arven, når denne skal fordeles. Dette er forskellen på at give en gave og på at give et arveforskud. Læs mere om gaver her.

Arveforskud kan gives både som kontanter, genstande eller andre værdier.

Hvordan giver man et arveforskud?

Der er ikke formkrav til udarbejdelse af bestemte dokumenter, hvis du ønsker at give en arveforskud. Hos LegalHero anbefaler vi dog, at arveforskuddet nedskrives og at der udarbejdes en skriftlig aftale. Herigennem sikrer man sig ved eventuelle tvister, hvor der kan være tvivl om hvorvidt der er tale om et arveforskud eller en gave.

Udarbejdelse af en aftale er dels af hensyn til, at der er fuldstændig klarhed over, hvad der er aftalt og at aftalen kan dokumenteres, når du dør og arven skal fordeles. Derved kan man forsøge at undgå én af de konflikter, der kan opstå mellem arvinger. Dels er årsagen endvidere, at hvis der ikke udarbejdes en aftale om arveforskud, vil en dommer oftest anse arveforskuddet som en gave, såfremt der skulle opstå en tvist vedrørende fordelingen af arven.

Det er derfor en god ide at der oprettes en såkaldt arveforskudskontrakt senest samtidigt med, at barnet modtager beløbet. I kontrakten skal modtageren skrive under på, at det modtagne beløb er et arveforskud og dermed ikke en gave.

Juridiske aspekter af et arveforskud

En arveforskud er frivilligt, og du kan sige nej tak, hvis du ikke ønsker at modtage det. Men hvis du vælger at modtage et arveforskud, skal du være opmærksom på, at der er en række juridiske forhold, som du bør være opmærksom på.

For det første skal du være opmærksom på, at arveforskud ikke er en del af din arv. Det betyder, at hvis du modtager et arveforskud, og din arvelader dør inden arven egentlig udbetales, kan du ikke kræve at få arveforskuddet tilbage.

For det andet skal du være opmærksom på, at arveforskud ikke er skattefrie. Det betyder, at du skal betale skat af arveforskuddet, når du modtager det.

Arveforskud kan være en god idé, hvis du har brug for pengene nu og her, men du skal være opmærksom på de juridiske forhold, der følger med.

Fordele og ulemper ved at tage et arveforskud

Fordelene ved at tage et arveforskud er, at du får pengene nu og her, hvis du har brug for dem. Det kan også være en fordel, hvis du ønsker at sikre, at du får en del af din arv, hvis din arvelader dør, før arven egentlig udbetales.

Ulemperne ved at tage et arveforskud er, at du ikke får pengene, hvis din arvelader dør inden udbetalingen af arven. Du skal også betale skat af arveforskuddet.

Gaveafgift

Hvis værdien af arveforskuddet er under 69.500 kr. (2022 sats) og arveforskuddet gives til en nært beslægtet, skal der ikke betales gaveafgift af arveforskuddet. Hvis værdien derimod overstiger 69.500 kr. skal der som udgangspunkt betales gaveafgift på 15%.

Læs mere om gaveafgifter hos Skat her.

Hvis du ønsker at give dine arvinger et beløb der overstiger 69.500 kr., men ikke ønsker at betale afgiften, kan du alternativt give et lån ved udarbejdelsen af et såkaldt anfordringsgældsbrev. Læs mere om familielån her.

Lad LegalHero hjælpe dig med rådgivning om arveforskud

Ønsker du hjælp og vejledning om arveforskud, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af en aftale om arveforskud, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et arveforskud?

Der er mulighed for at give en eller flere af dine arvinger et forskud på arv - dette kaldes arveforskud. Det betyder, at dine arving/arvinger vil modtage en del af sin arv mens du stadig er i live.

Hvor meget kan man give i arveforskud?

Hvis man ønsker at give sine arvinger (nær familie) et afgiftsfrit beløb, må beløbet ikke overstige 69.500 kr (2022-sats). Er gaven over dette beløb, skal det indberettes til Skattestyrelsen.

Hvorfor benytte sig af arveforskud?

Der kan være mange grunde til at benytte sig af arveforskud. Måske ønsker du at hjælpe din(e) arvinger økonomisk i levende live, hvor der ikke bliver gjort forskel på arvingerne. Arveforskuddet bliver nemlig senere modregnet i modtagerens arv når arvelader afgår ved døden.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms Få hjælp til arveforskud
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis