Back-to-back princippet

Back-to-back princippet er et retsprincip, der indebærer, at en aftale mellem en leverandører og en leveringsmodtager tillige gælder for underleverandører.