Bailee clause

En bailee clause betegner en vareforsikringsklausul, hvilket indebærer en klausul, hvorefter sikrede har pligt til at træffe alle nødvendige skridt for at hindre, at fragtføreren eller anden overdrager sig sit ansvar, da han er ansvarlig for eventuelle tab eller beskadigelse på det gods, der transporteres af denne.