Barter-aftale

En barter-aftale betegner en aftale om udveksling af ydelser, men hvor der ikke indgår penge-ydelser. Der er altså tale om en aftale, hvor der udveksles tjenesteydelser og lign.