Bear market

Bear market er et økonomisk begreb, der betegner et faldende marked i form af kursfald. Bear market er en modsætning til bull market.