Begrænset rettighed

En begrænset rettighed er i tingsretten en overordnet fælles betegnelse for en brugsrettighed, servitut, grundbyrde og panteret. Fælles for begrænsede rettigheder er, at de giver den berettigde adgang til at råde over det pågældende gode, herunder eksempelvis fast ejendom, på bestemte måder, der er fastlagt i en aftale indgået med ejeren af godset forinden.