Begrundet udtalelse

En begrundet udtalelse betegner i EU retten en skrivelse fra EU-Kommissionen til en medlemsstat, der skal angive de klagepunkter, som Kommissionen vil fremsætte i en traktatbrudssag.