Baggrund

Ændre firmanavn

Passer virksomhedens navn ikke længere til virksomheden ydelser/produkter eller ønsker virksomheden blot fornyelse? Hvis du ønsker at ændre virksomhedens navn kræver det først og fremmest at der udarbejdes et beslutningsreferat, hvorefter selskabets vedtægter ligeledes skal ændres. Hos LegalHero står vi klar til at hjælpe dig.

Passer virksomhedens navn ikke længere til virksomheden ydelser/produkter eller ønsker virksomheden blot fornyelse? Hvis du ønsker at ændre virksomhedens navn kræver det først og fremmest at der udarbejdes et beslutningsreferat, hvorefter selskabets vedtægter ligeledes skal ændres. Hos LegalHero står vi klar til at hjælpe dig.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvorfor er et selskabsnavn vigtigt?

Et selskabsnavn er vigtigt for selskabets markedsføring af dens produkter og ydelser. Det er dog ikke altid sikkert, at et selskabsnavn altid er det rette i første omgang. I nogle tilfælde kan en ændring af selskabsnavn være hensigtsmæssigt afhængig af, hvad selskabet udbyder. LegalHero tilbyder både et beslutningsreferat, der overholder lovens minimumskrav og/eller rådgivning om udfærdigelsen af et beslutningsreferat, der kan benyttes med henblik på at ændre dit selskabsnavn.

Begrænsninger ved en ændring af selskabsnavn

Der findes dog en række begrænsninger, med hensyn til hvad man må kalde sit selskab, som man bør have sig for øje:

 • Først og fremmest skal dit selskab adskille sig klart og tydeligt fra andre selskaber, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system, så det ikke kan give anledning til forveksling.. 
 • Navnet må ikke vildlede kunder: Med vildledelse menes der, at navnet ikke må give forbrugeren anledning til at tro, at virksomheden udfører andre erhvervsaktiviteter, end virksomheden reelt gør. 
 • Navnet skal være tilgængeligt.
 • Selskabsnavnet skal indeholde formen (f.eks. ApS eller A/S).
 • Navne, der ikke tilhører virksomheden, må ikke benyttes.

Hvordan ændrer jeg selskabsnavn?

Når man ønsker at skifte navnet på sit selskab, kan det være en god ide at kontrollere, hvorvidt det selskabsnavn, der er ønsket, er optaget. Dette kan gøres i CVR-registret.

Beslutningsreferat og ændring i vedtægter

Hvis en virksomhed ønsker at ændre navnet, skal der først og fremmest afholdes en generalforsamling. Hvis du har et selskab, kræves der ligeledes en ændring af selskabets vedtægter. Vedtægterne i et selskab fungerer som regler for, hvad der gør sig gældende internt i selskabet. En ændring af et selskabs vedtægter sker gennem en afholdelse af en generalforsamling for selskabets ejere, hvor ændring af navn skal besluttes og ændringerne i vedtægterne vedtages. Der kræves mindst 2/3 af stemmerne fra selskabets ejere forinden en ændring kan vedtages. Herigennem sikrer man enighed om navneskiftet for virksomheden. Der skal på baggrund af beslutningen udarbejdes et beslutningsreferat, der har til formål at dokumentere navneændringen i selskabet. 

Hvis du ønsker at nå sikkert i mål med at ændre dit selskabsnavn, kan du med fordel benytte LegalHeros beslutningsreferat. I tilfælde af enighed om beslutningen, kan ejerne nøjes med at afholde en skrivebordsgeneralforsamling, hvilket betyder at ejerne kan holde en skriftlig generalforsamling.

Hvis der på den anden side er konflikt eller uenighed omkring en beslutning om ændring af selskabsnavn, anbefales det ikke at bruge et beslutningsreferat. I stedet anbefaler vi, at der indkaldes til en fysisk generalforsamling, hvor der afgives stemmer, så beslutningen ikke kan anfægtes af en selskabsejer.

Når beslutningen er vedtaget for selskabet, skal selskabet registrere navneændringen ved Erhvervsstyrelsen.

Ved enkeltmandsvirksomheder

Ved en enkeltmandsvirksomhed kræves der ikke nogen generalforsamling eller nogen større ændring. Her kan ejeren blot logge ind på Virk.dk og foretage ændringen.

Nyt firmanavn eller binavn?

Et binavn er for selskab blot et sekundært navn, der benyttes til at forhindre andre erhvervsdrivende i at registrere sig under det registrerede binavn. Et binavn kan benyttes af flere årsager. Det kan bl.a. være, at: 

 • Det pågældende selskab markedsfører flere forskellige brands, hvori alle brands har et fællestræk. Her adskiller de forskellige brands sig ved det produkt, som de udbyder.
 • Det pågældende selskab ønsker at forhindre andre i at registrere sig i et bestemt navn (heri binavnet).
 • Det pågældende selskab ønsker flere lokationer.
 • Det pågældende selskab ønsker at målrette sig efter forskellige målgrupper.

På samme måde som selskabsnavne, skal binavne registreres i CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen. De første 5 registrerede binavne er gratis uafhængig af selskabsform, men alle binavne efter dette koster 1.000 kr. i gebyr, medmindre der er tale om binavne, som videreføres med en virksomhedsomdannelse, spaltning eller fusion. 

Regler for binavne er de samme regler, der regulerer selskabsnavne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at binavne også skal fremgå af selskabets vedtægter

Hvad skal man være opmærksom på?

Når en ændring af selskabets navn er vedtaget ved generalforsamling og registreret ved Erhvervsstyrelsen, skal selskabets vedtægter ændres, så det nye selskabsnavn fremgår af disse. I tilfælde af at det gamle selskabsnavn skal optages som binavn, skal dette indføres i vedtægterne. Det samme gør sig gældende, når et selskab ønsker at tilføje eller fjerne binavne.

Sådan kan LegalHero hjælpe

Hos Legalhero står vi klar til at hjælpe dig med selskabsændringer, herunder ændringer i firmanavn, der kræver vedtægtsændring. Vi sørger både for:

 1. at udarbejde dit beslutningsreferat,
 2. opdatere dine vedtægter og
 3. opdatere vedtægtsændringerne hos Erhvervsstyrelsen.

Med vores erfaring med processen, kan du have ro i maven over, at ændringerne bliver lavet korrekt og hurtigt efter dine ønsker.

Hos LegalHero svarer du på nogle relevante spørgsmål i forhold til beslutningsreferatet, hvorefter vores rådgivere hjælper med vedtægtsændringen og beslutningsreferatet. Herefter underskriver ejerne, hvorefter vi sørger for registreringen sker korrekt hos Erhvervsstyrelsen. Ved at lade LegalHero stå for registreringen slipper du for besværet og sparer tid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ændrer man et selskabsnavn?

Hvis du ønsker at ændre et selskabsnavn, skal der afholdes en generalforsamling. På generalforsamlingen skal ⅔ stemme for ændringen, hvor der afslutningsvis skal udarbejdes et beslutningsreferat og der skal ske en ændring af selskabets vedtægter. Endeligt skal ændringen registreres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvilke regler er der for selskabsnavne?

Navnet skal indeholde den selskabsform som anvendes i virksomheden. Det betyder at der f.eks. skal stå ApS eller A/S efter det ønskede firmanavn. Navnet skal adskille sig fra andre navne og være ledigt.

Hvordan finder man et firmanavn?

Hvis du har fundet et firmanavn som du tænker passer perfekt, skal du undersøge om dette navn overhovedet er ledigt. Det gør du nemmest ved at søge på navnet i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Man skal være opmærksom på, at firmanavnet ikke må vildlede kunder og ikke må forveksles med andre lignende firmaer.

Pris

1.199 kr.

Ekskl. moms Opret beslutningsreferat
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis