Baggrund

Ændring af regnskabsår

Omlægning af regnskabsår kan for nogle virksomheder være en nødvendighed og hos andre være frivilligt. Omlægningen af regnskabsår kan bl.a være begrundet i at man ønsker et mere hensigtsmæssigt tidspunkt for medarbejdere og ledelse, eller også kan det være begrundet i kommercielle forhold. Uanset årsag, skal du være opmærksom på flere elementer.

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Omlægning af regnskabsår kan for nogle virksomheder være en nødvendighed og hos andre være frivilligt. Omlægningen af regnskabsår kan bl.a være begrundet i at man ønsker et mere hensigtsmæssigt tidspunkt for medarbejdere og ledelse, eller også kan det være begrundet i kommercielle forhold. Uanset årsag, skal du være opmærksom på flere elementer.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et regnskabsår?

For fleste virksomheder, som f.eks. aktieselskab eller anpartsselskab, er det lovpligtigt at føre regnskab. Dette gælder dog ikke enkeltmandsvirksomheder. Et regnskab skal føres over faste perioder, hvor en periode altid udgør 12 måneder - dette kaldes for regnskabsår. I Danmark er det lovligt at ændre regnskabsåret, således at det ikke følger det traditionelle kalenderår. Det betyder at skæringsdatoerne kan være forskellige, hvis du benytter omlægning af regnskabsår. Det er op til virksomhederne selv at vælge perioden, der skal dog være kontinuitet i regnskabet. Det betyder, at regnskabsåret som udgangspunkt ikke må ændres fra det ene år til det andet. I slutningen af regnskabsåret skal der udarbejdes et årsregnskab. 

Typisk løber et regnskabsår fra 1. januar til 31. dec., men andet kan også være bestemt af virksomheden. Dog med en undtagelse, hvis der er tale om en koncern. I dette tilfælde skal alle selskaberne i koncernen have samme regnskabsår.

Hvor ændres regnskabsåret i praksis?

Virksomheder har mulighed for at omlægge deres regnskabsår, så regnskabsåret starter og slutter på en anden dato end først antaget. Hvis omlægningen af regnskabsåret skal realiseres, skal der opfyldes nogle betingelser. Disse betingelser bunder i årsregnskabsloven, som stiller krav om kontinuitet i selskabers årsrapport. Betingelserne er bl.a.:

  • Kontinuitet i regnskabet (regnskabsåret er det samme år efter år)
  • Omlægningsperioden må ikke overstige 12 måneder (regnskabsåret må ikke overstige 12 måneder).
  • Ved etablering af koncernforhold accepteres en omlægningsperiode på 18 måneder.

Eksempel: 

Hvis virksomhed X nuværende regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, men virksomheden ønsker at ændre regnskabsåret, så det i stedet går fra 1. juli til 30 juni - skal der udarbejdes en særskilt årsrapport for denne periode. I dette tilfælde vil der være en periode fra 1. januar til 30. juni, som vil udgøre omlægningsperioden og derfor skal udarbejdes en årsrapport over. Herefter kan det nye regnskabsår begynde.

Undtagelser til omlægningsreglen

Nogle virksomheder må lave en omlægningsperiode på 18 måneder, hvis de opfylder følgende betingelser:

  • Virksomheden skal indgå i et koncernforhold
  • Virksomheden indgår i fusion med en eller flere virksomheder
  • Virksomheden skal indgå i samme ledelse som en anden virksomhed.

Der skal kun opfyldes en af de ovenstående krav.

Typisk vil ændring af regnskabsår være en uoverskuelig og tidskrævende proces for virksomhederne, hvorfor det kan være fordelagtigt at benytte sig af rådgivning.

Anmeldelse af om omlægning

Hvis det ønskes at ændre selskabets regnskabsår forudsætter det, at der foretages en vedtægtsændring. Ændringen skal derfor vedtages på en generalforsamling med et stemmeflertal på mindst 2/3. Herefter skal beslutningen af regnskabsåret anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter generalforsamlingen har fundet sted. Anmeldelsen skal ligeledes være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som skal ændres.

Hvis indgivelsen er givet for sent, kan virksomheden ikke omlægge regnskabsåret som ønsket.

Selskabet skal ligeledes foretage ændring af det skattemæssige indkomstår efter reglerne i selskabsskatteloven. Inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, skal selskabet give meddelelse til Skattestyrelsen om omlægningen.

Sådan kan LegalHero hjælpe

Hos LegalHero kan du nemt og enkelt foretage selskabsændringer, herunder ændring og omlægning i regnskabsår. Vi sikrer at du overholder alt relevant lovgivning og din selskabsændring bliver udfyldt korrekt og sikkert.

Hos LegalHero benytter vi vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter din beslutning om ændring af regnskabsår er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder omlægning af regnskabsår?

Virksomheder har mulighed for at omlægge deres regnskabsår. Det betyder at regnskabsåret starter og slutter på en anden dato end hidtil. Dog må regnskabsåret ikke omfatte mere end 12 måneder.

Hvornår skal indgivelse af omlægning sendes til Erhvervsstyrelsen?

Anmeldelse om omlægning af regnskabsår skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som man ønsker at ændre.

Hvordan ændrer man sit regnskabsår?

En ændring af selskabets regnskabsår forudsætter at selskabets vedtægter ændres. Denne ændring kan finde sted på en generalforsamling med et stemmeflertal på ⅔. Herefter skal beslutningen om ændring af regnskabsåret anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter generalforsamling er afholdt.

Pris

349 kr.

Ekskl. moms Opret beslutningsreferat
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis