Baggrund

Ændring af tegningsregel

Tegningsreglen bestemmer hvilke personer der kan indgå bindende juridiske aftaler på selskabets vegne. Selskabets tegningsregel vil typisk fremgå af selskabets vedtægter. Hvis du er i tvivl om, hvordan tegningsreglen ændres i praksis, hjælper LegalHero dig i mål med selskabsændringen.

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Tegningsreglen bestemmer hvilke personer der kan indgå bindende juridiske aftaler på selskabets vegne. Selskabets tegningsregel vil typisk fremgå af selskabets vedtægter. Hvis du er i tvivl om, hvordan tegningsreglen ændres i praksis, hjælper LegalHero dig i mål med selskabsændringen.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en tegningsberettiget?

Selskaber har fysiske personer, der kan handle på selskabets vegne - disse kaldes også for tegningsberettiget. Tegningsberettigede er i stand til at tegne på selskabets vegne og indgå bindende aftaler. Tegningsregler benyttes således, hvis f.eks. bestyrelse skal indgå aftale på selskabets vegne herunder, optage lån, køb af ejendom, indgåelse af kontrakter osv. 

Hvem kan binde selskabet?

Den samlede centrale ledelsesorgan, et bestyrelsesmedlem eller direktør kan som udgangspunkt indgå bindende aftaler på selskabets vegne. Det er alene medlemmer i selskabets ledelse der kan være tegningsberettigede. Man har mulighed for at begrænse og udvide den såkaldte legale tegningsregel. Dette skal gøres gennem selskabets vedtægter.

Krav til tegningsregler

Selskabsloven stiller ikke krav om, at en tegningsregel fremgår af vedtægterne. Dette vil dog anbefales, så det bliver klargjort, hvem der kan tegne i selskabet og ikke hersker tvivl når der skal indgås bindende aftaler på virksomhedens navne. Der skal ikke herske nogen tvivl om, hvem der kan tegne en virksomhed, hvorfor der stilles krav til at tegningsreglen skal være tydelig.

Eksempler på tegningsregler

Hvis man har tegningsreglerne nedskrevet i selskabets vedtægter, er der mulighed for at begrænse tegningsreglen. Det skal fremgå tydeligt, hvem der er tegningsberettiget for at undgå tvivl. De tegningsregler som anvendes hyppigst er: 

  • Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformand i forening
  • Selskabets tegnes af to direktører i forening
  • Selskabets tegnes af en direktør
  • Selskabets tegnes af den samlede bestyrelse.

Ændring af tegningsreglen

Det er generalforsamlingen i et selskab, der kan beslutte, om der skal være begrænsninger i tegningsretten. Tegningsreglen kan derfor ændres ved en ekstraordinær generalforsamlingen, hvor beslutingen tages. Ændringen kræver ligeledes, at selskabets vedtægter ændres. Dette sker ved at mindst ⅔ af ejerne stemmer for. Herefter skal der udarbejdes beslutningsreferat, hvor ændringerne fremgår.

Hvis der bliver vedtaget en ny tegningsregel med stemmeflertal, skal ændringen registreres i CVR på Virk.dk. I den forbindelse skal du vedhæfte dokumentation for ændringen.

Sådan kan LegalHero hjælpe

Hos LegalHero står vi klar til at hjælpe dig med selskabsændringer, herunder ændring af tegningsregel. Vi sikrer du overholder alle relevante regler, så du er klar til at drive din virksomhed trygt videre. Hos LegalHero benytter vi vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter virksomhedens ændring er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. 

Ofte stillede spørgsmål

Er tegningsreglen en del af selskabets vedtægter?

Som ejer at et kapitalselskab vil det være en god ide at begrænse muligheden for, hvem der kan binde selskabet juridisk. For at begrænse denne mulighed, skal der udarbejdes en tegningsregel som nedskrives i selskabets vedtægter. Dette skal vedtages på en generalforsamling.

Hvordan registrerer man ændringerne i tegningsreglen?

Hvis dit selskab har foretaget en ændring i tegningsreglen ved en generalforsamling, skal selskabets vedtægter opdateres. Dette sker ved at indsende og registrere ændringerne til Erhvervsstyrelsen. Hvis ikke dette gøres, er vedtægterne ikke gyldige.

Hvad er en tegningsberettiget?

En tegningsberettiget er en fysisk person, som har ret til at afgive juridiske og formueretlige bindende løfter på selskabets vegne. Som udgangspunkt er alle bestyrelsesmedlemmer og direktører tegningsberettigede - dette kan dog begrænses/udvides ved at udarbejde selskabets ønsker i selskabets vedtægter.

Pris

349 kr.

Ekskl. moms Opret beslutningsreferat
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis