Betingelse

En betingelse er en kendsgerning, som betinger indtræden vilkårligt af en retsvirkning. En betingelse kan enten være suspensiv (jeg vil, hvis), hvilket indebærer, at retsvirkningen først indtræder, når betingelsen indtræder, eller resolutiv (jeg vil, indtil), hvilket indebærer, at virkningen ophører, når betingelsen indtræder.