Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser er til for at beskytte en forretning og begrænse en virksomheds forpligtelser over for brugerne.

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Forretningsbetingelser er til for at beskytte en forretning og begrænse en virksomheds forpligtelser over for brugerne.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Pris

799 kr.

Ekskl. moms Opret forretningsbetingelser
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Hvad er forretningsbetingelser?

Forretningsbetingelser er til for at beskytte en forretning og begrænse en virksomheds forpligtelser over for brugerne. Forretningsbetingelser er ikke lovpligtige, men anses for nødvendige, så man som selskabsejer kan undgå, at selskabet holdes ansvarlig for eventuelle skader på brugerne eller kunder, sene betalinger, lange inkasso processer eller produktmisbrug fra brugerens side.

Forretningsbetingelser fungerer som spilleregler, der er overladt til virksomheden til at bestemme, og regulerer virksomhedens forhold til kunderne.

I forretningsbetingelser er det ikke muligt at lave en generel ansvarsfraskrivelse, selv hvis det er muligt at begrænse virksomhedens ansvar over for kunden. Dette kan eksempelvis være indirekte tab, som er tab, der ikke er en direkte følge af en defekt vare eller fejllevering. Et andet forhold, der normalt reguleres i forretningsbetingelser er reklamering, altså hvor længe kunden skal kunne reklamere.

Som erhvervsdrivende, skal man kunne dokumentere, at man har udleveret forretningsbetingelserne til kunden. Det er ikke nok blot at henvise i forbindelse med et tilbud eller ved fremsendelsen af en ordrebekræftelse. Der gælder en minimumsregel, at der i et tilbud eller i en ordrebekræftelse skal indsættes et klikbart link til virksomhedens forretningsbetingelser, dog er denne grænse ikke altid tilstrækkelig.

Hvad skal det omfatte?

Forretningsbetingelser bør som udgangspunkt undgås at blive standardiseret og det anbefales, at dokumentet løbende opdateres alt efter lovgivningens udvikling på området. Dette gælde især, hvis noget ændrer sig i virksomheden eller i branchen, eller hvis virksomheden skifter forsikringselskab. Dette skyldes, at forretningsbetingelserne som oftest skal afstemmes med forsikringsselskabet, så forsikringsselskabets dækning stemmer overens med ansvarsbegrænsningen i betingelserne.

LegalHero anbefaler, at forretningsbetingelser som minimum indeholder følgende:

 • Anvendelsesområde: Hvilke produkter/salg/aftaler/ydelser gælder forretningsbetingelserne for?
 • Aftalegrundlag: Hvilke regler, udover forretningsbetingelserne, regulerer aftalegrundlaget?
 • Produktet/ydelsen: Konkret beskrivelse af produktet/ydelsen, hvordan denne anvendes og til hvad. Dette udgør typisk en ansvarsbegrænsning.
 • Priser og betaling: Hvordan fastsættes prisen og hvornår/hvordan skal betaling foregå?
 • Forsinket betaling: Hvornår løber der renter for forsinket betaling og til hvilken sats? Hvornår kan aftalen ophæves som følge af forsinket betaling?
 • Levering/Risikoens overgang: Skal produktet leveres, sendes eller afhentes? Hvornår overgår risikoen til køber i tilfælde af, at genstanden går hændeligt til grunde?
 • Forsinkelse og konsekvenserne heraf.
 • Reklamationer og garanti: Hvor længe kan kunden reklamere? Hvor længe stiller virksomheden garanti til rådighed? Vær opmærksom på lovgivningen på dette område.
 • Ansvar: Hvordan fordeles ansvaret? Hvordan begrænses virksomhedens ansvar? Hvad sker der i tilfælde af force majeuere?
 • Eventuelle mangler, herunder købers undersøgelses- og reklamationspligt.
 • Fortrolighed.
 • Eventuelle immaterielle rettigheder.

Ønsker du hjælp til at udarbejde forretningsbetingelser?

LegalHero har eksperter i alle former for selskabsret, herunder især forretningsbetingelser, og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilke forhold, der er mest optimale i den konkrete situation.

Uanset om der ønskes generel rådgivning om, hvilke faktorer opmærksomheden skal henledes på i udarbejdelsen af forretningsbetingelser, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med dine forretningsbetingelser.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis