Biforpligtelse

En biforpligtelse indebærer den eller de forpligtelser, der i et kontraktforhold påhviler parterne udover at præstere den ydelse, som kontrakten vedrører, også benævnt hovedforpligtelsen.