Bilbog

Bilgbogen indeholder tinglysning, ejendomsforbehold og underpant i motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne. Ved tinglysning opnås beskyttelse mod aftaler i god tro og kreditorforfølgning.