Kunde- og konkurrenceklausuler og erhvervshemmeligheder

Grundlæggende om erhvervshemmeligheder

Der findes en lang række af tilfælde, hvor man som virksomhed ønsker at hemmeligholde viden, som er vigtig for virksomheden. Omvendt er man som virksomhed, særligt som nyopstartet virksomhed, også nogle gange nødt til at åbne op for sin viden, så relevante parter kan få et indblik i, hvordan forretningen hænger sammen. Med andre ord kræver særlige typer af samarbejde, at nogen udefra kan få et kig ind i maskinrummet for at vurdere, hvad samarbejdet egentlig vil bygge på. Det kan f.eks. være i forbindelse med en investeringsproces eller i løbet af et ansættelsesforhold, at man må forholde sig til, hvordan man vil gribe fortroligheder an.

Hvad angår ansættelsesforhold, så gælder der helt grundlæggende en bestemmelse om, at man ikke på utilbørlig vis må forsøge eller skaffe sig besiddelse af viden om erhvervshemmeligheder. Oplysninger med karakter af erhvervshemmeligheder og som ikke er tilgængelige i offentligheden, og som er specielle for en given virksomhed, må eksempelvis ikke viderebringes af en tidligere ansat. Hvis dette generelle forbud overtrædes, findes der en række sanktioner, som spænder helt fra forbud mod anvendelsen af informationen til fængsel, alt afhængig af omfanget af overtrædelsen.

Kunde- og konkurrenceklausuler

Udover den generelle bestemmelse om erhvervshemmeligheder i markedsføringsloven, så kan der i ansættelsesforhold tilføjes særlige aftaler om kunde- og konkurrenceklausuler. Dette udvider arbejdsgivernes mulighed for at beskytte sig mod videregivelse og anvendelsen af intern viden, som kan have kommerciel eller teknisk betydning for virksomheden. Blandt andet vil den ansattes fremtidige forhold til virksomhedens kunder kunne reguleres i ansættelsesaftalen. En konkurrenceklausul kan begrænse muligheden for, at personer udefra i en periode kan benytte sig af den viden, som en ansat i løbet af et ansættelsesforhold har opnået. En konkurrenceklausul kan i praksis betyde en midlertidig udelukkelse fra lignende erhverv. Derfor opnår den ansatte også ret til kompensation i perioden, hvor konkurrenceklausulen gælder.

Det er altid en god idé at få en juridisk vurdering af, hvordan kunde- og konkurrenceklausuler er formuleret i en ansættelsesaftale. Faktorer, såsom omfanget af kompensationen, der gives og varigheden af klausulens gyldighed, er nemlig underlagt en række lovstandarder, der skal opfyldes.

Fortrolighedsaftaler – NDA

Fortrolighedsaftaler undertiden kendt som en NDA er også en udbredt metode, hvad angår beskyttelsen af forretningshemmeligheder. Man kan eksempelvis forestille sig en situation, hvor man vil fremføre en idé for mulige investorer, hvor betydningsfuld information bliver præsenteret. En anden situation kan være ved køb eller salg af virksomheder. Her kan parterne aftale, hvem der skal hemmeligholde hvad og fastsætte sanktionsmulighederne i tilfælde af overtrædelser. En fortrolighedsaftale er typisk en almindelig del af at forhandle med parter, hvor fortrolig information deles. Udover det formelle papirarbejde er der dog også bløde værdier, som tillid, involveret. Den tillid kan komme til diskussion flere steder i en fortrolighedsaftale, og det kan derfor altid være en fordel, at få en vurdering af, hvordan man sammensætter en fortrolighedsaftale, herunder fastsættelse af konventionalbod mv. På den måde er man sikker på, at man har fået overvejet de fleste af de elementer, som kan være af stor betydning i udfærdigelsen af en fortrolighedsaftale.

Hos LegalHero hjælper vi med alle juridiske aspekter indenfor erhvervshemmeligheder. Opret din sag med en beskrivelse af din udfordring, så står vores jurister klar med et uforpligtende tilbud på din opgave.

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.