Hvad skal man være opmærksom på ved fremleje?

Hvad er forskellen på fremleje og udlejning? 

Ligheden mellem ordene kan give anledning til forvirring, men forskellen på fremleje og udlejning er ganske simpel.

Når man er udlejer, ejer man reelt set det udlejede. Det kan være, at man lejer en lejlighed ud, man ejer. Eller lejer et værelse ud i en ejendom, man ejer.

Når man er fremlejer, udlejer man noget, som man selv lejer. Det kan være, at man vil udleje et værelse, hvis man har lejet en lejlighed eller (frem-)leje hele lejligheden til sin ven.

Hvilke regler skal man være opmærksom på ved fremleje?

Der kan opstå en situation, hvor man som lejer har brug for at fremleje hele sit lejemål. Et studieophold i udlandet er et typisk eksempel på en situation, hvor man som lejer ønsker at fremleje sit lejemål til anden side. Men har man som lejer helt ubetinget ret til at fremleje hele sit lejemål?

Hvis man har ”en saglig grund” til at fremleje hele sit lejemål, f.eks. studieophold i udlandet, sygdom, fængsel, forretningsrejse, udstationering og lignende, så kan fremleje hele sit lejemål i op til 2 år.

Udlejeren har dog stadig mulighed for at sige nej, hvis der enten er mindre end 13 beboelseslejligheder i ejendommen, antallet af kommende beboere overstiger en vis grænse, eller udlejeren i øvrigt har en saglig grund til dette.

Man kan (næsten) altid fremleje op til halvdelen af værelserne i lejemålet – uden saglig grund – men det hjælper selvfølgelig ikke, hvis man f.eks. skal ud at rejse.

Uanset hvilken type fremleje du vil foretage, så skal udlejeren have en kopi af fremlejeaftalen med din lejer.

Hvis du fremlejer en lejligheden, skal du være særlig opmærksom på dit indskud i form af depositum og forudbetalt leje.

Det og alt andet kan du få rådgivning om hos LegalHero.dk.

Hvordan indgås en aftale om fremleje? 

En aftale om fremleje indgås ved at udfærdige en skriftlig lejekontrakt. Lejekontrakten kan laves på en standardformular, som er ganske fint til formålet. Dog skal man selvfølgelig være opmærksom på at anføre forholdet som fremleje og ikke som leje.

Fremlejeren og fremlejetageren kan aftale vilkår, som fraviger de almindelige vilkår, og det er blandt andet derfor altid en god idé at få en juridisk ekspert til at gennemgå lejekontrakten.

Hos LegalHero yder vi juridisk rådgivning for lejere såvel som udlejere. Vores juridiske eksperter sidder klar til at hjælpe dig uanset om du er lejer eller udlejer.

Rådgivning for lejere kan bl.a. omfatte:

 • Gennemgang eller lejekontrakt
 • Fastsættelse af huslejens størrelse
 • Sager om huslejestigningens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Fraflytning, herunder lejemålets istandsættelse, afregning af depositum, forudbetalt leje mv.

Rådgivningen for udlejer kan bl.a. omfatte:

 • Køb og salg af udlejningsejendomme
 • Udfærdigelse af lejekontrakter
 • Forhandling og indgåelse af alle former for erhvervslejekontrakter
 • Varsling og gennemførelse af huslejestigning
 • Bistand i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejer
 • Bistand ved fraflytning af lejemål
 • Udsættelse af lejemål
 • Inkassering af ikke betalt husleje
 • Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.