Kan man tidsbegrænse en aftale om et lejemål?

må-man-tidsbegrænse-en-aftale-om-leje

Udlejer skal have en meget god grund til at tidsbegrænse en aftale om lejemål. Undertiden udlejes mange lejemål på aftaler om tidsbegrænsning, men gyldige årsager hertil er svære at finde. Hvis udlejer sagligt og med rimelighed kan begrunde årsagen til en tidsbegrænset lejeperiode er dette dog muligt. En tidsbegrænset aftale om fremleje kan eksempelvis ske, hvis udlejer opholder sig i udlandet over en længere periode. Når den tidsbegrænsede aftale udløber, opstår spørgsmålet om lejer skal flytte ud. Hvis udlejer ikke kan opretholde den særlige årsag til den tidsbegrænsede lejeaftale, så er lejer ikke forpligtet til at flytte.

Vil udlejer forsøge at gennemtvinge en opsigelse af lejer, kan sagen indbringes for Boligretten. Finder Boligretten, at tidsbegrænsningen er ugyldig, vil tidsbegrænsningen kunne tilsidesættes. Det betyder i praksis, at lejer kan blive boende. Det er derfor en god idé, at undersøge forudsætningerne for at indgå en sådan aftale grundigt forinden udfærdigelsen af en lejekontrakt.

Hvad hvis lejer bliver boende efter udløbet af den tidsbegrænsede aftale? 

Man kan i henhold til lejeloven miste retten til at bede lejer om at flytte ud af lejemålet, hvis man ikke underretter lejer senest en måned efter udløbet af den tidsbegrænsede aftale. Det betyder, at hvis udlejer forholder sig passivt ved udløbet af lejeaftalen, så kan lejer ofte kræve at blive boende.

Grundlæggende er der altså en række betingelser, som man skal være opmærksom på ved indgåelse af sådanne former for aftaler. Hos LegalHero hjælper vi dig gerne med et overblik over, hvordan du bedst muligt indgår aftaler af denne karakter.

Rådgivning for lejere kan bl.a. omfatte:
 • Gennemgang eller lejekontrakt
 • Fastsættelse af huslejens størrelse
 • Sager om huslejestigningens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Fraflytning, herunder lejemålets istandsættelse, afregning af depositum, forudbetalt leje mv.
Rådgivningen for udlejer kan bl.a. omfatte:
 • Køb og salg af udlejningsejendomme
 • Udfærdigelse af lejekontrakter
 • Forhandling og indgåelse af alle former for erhvervslejekontrakter
 • Varsling og gennemførelse af huslejestigning
 • Bistand i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejer
 • Bistand ved fraflytning af lejemål
 • Udsættelse af lejemål
 • Inkassering af ikke betalt husleje
 • Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.