Køb eller salg af fast ejendom – købsaftalen

Et salg eller et køb af en fast ejendom er også ensbetydende med en del papirarbejde, hvor man gør klogt i at være opmærksom på alle detaljer, selv de detaljer, som umiddelbart kan virke overflødige. Her kan du blive klogere på, hvad man konkret bør være opmærksom på, når der handles med fast ejendom – særligt med henblik på købsaftalen.

Et af de væsentligste elementer i en handel vedrørende en fast ejendom er købsaftalen. Det er købsaftalen, der definerer de vilkår som aftalen er indgået på. Det er blandt andet her, man kan udlede, hvad prisen er aftalt til at være, ligesom det også er her, man kan se, hvornår der sker overtagelse.

Hvilke formkrav stilles der til købsaftalen?

 

Der er som udgangspunkt ingen krav til, hvordan en købsaftale formuleres. Parterne har på denne baggrund frihed til selv at vælge, om aftalen skal indgås mundtligt eller skriftligt, men ligesom i rigtig mange andre tilfælde, hvor der indgås aftaler af juridisk karakter, er det overordnede råd, at man laver sine aftaler på skrift. Det samme råd gør sig også gældende ved lejekontrakter. På den måde har parterne i en handel bedre mulighed for at bevise, på hvilket grundlag aftalen er indgået. En anden side af sagen er også, at et køb/salg af en fast ejendom for de fleste er en omfattende disposition, hvorfor det i sagens natur kun kan anbefales, at man udfærdiger en skriftlig købsaftale.

Ofte modtager man som køber et udkast til en købsaftale, som er udfærdiget af sælgers ejendomsmægler. Her er det vigtigt at vide, at ejendomsmægleren er er loyal overfor sælger. Derfor bør man som den overvejende hovedregel altid udbede sig et advokatforbehold, så man har mulighed for at gennemgå købsaftalen med en fagkyndig, der repræsenterer købers interesser.

Advokatforbehold

 

Har man aftalt et advokatforbehold kan man næsten gratis hæve købet af den faste ejendom, hvis man af unavngivne årsager vil hæve købet. Det eneste man i praksis skal betale for, er omkostningerne til den juridiske rådgiver, der har gennemgået købspapirerne. Det står i modsætning til, hvis man som køber i stedet benytter sig af sin lovbestemte fortrydelsesret. Gør man det, koster det 1% af købesummen. Har man købt en fast ejendom til pris af eksempelvis 2.500.000 kr., og herefter fortryder, koster det 25.000 kr. Det kan altså være en dyr fornøjelse ikke at aftale et advokatforbehold, hvis man går hen og fortryder sit køb.

Et advokatforbehold er ikke vanskeligt at formulere, men formulering kan alligevel være vigtig, da den kan have betydning for, hvordan køber eventuelt skal begrunde sin fortrydelse. Det er også muligt at aftale et såkaldt rådgiverforbehold, hvis man får en anden end en advokat til at gennemgå købsaftalen. Hos LegalHero hjælper vi med udfærdigelsen af rådgiverforbehold, ligesom vi også hjælper med alle andre aspekter vedrørende boligretlige forhold.

Hvad indeholder en købsaftale?

 

Som førnævnt er der ingen konkrete formkrav til, hvordan en købsaftale udfærdiges, men der bør af en købsaftale fremgå alle de væsentligste praktiske omstændigheder vedrørende handlen.

Det gælder blandt andet adressen på ejendommen, navn og bopæle på parterne på købstidspunktet. Herudover bør det også klart og tydeligt fremgå, hvornår der sker overtagelse og under hvilke omstændigheder overtagelsen sker. Prisen på ejendommen fremgår selvfølgelig også af købsaftalen, ligesom det bør anføres, hvilke type af løsøre, der følger med. Herunder menes blandt andet især hvidevare, men også møbler mv.

Det bør også af købsaftalen fremgå, hvem der dækker omkostningerne for handlen, herunder hvem der hæfter for refusionsopgørelse, udfærdigelsen af skøde, samt omkostninger til tinglysning.

En anførelse af, hvilke dokumenter der allerede er overdraget inden underskrivelse af købsaftalen, skal også fremgå. På denne måde kvitterer køber og sælger for overdragelsen af disse.

Grundlæggende er der en lang række forhold, der fremgår af købsaftalen. Det er en rigtig god idé, at få en juridisk fagkyndig person til at gennemgå punkterne i købsaftalen, således at man er sikker på, at alle de relevante punkter er medtaget. Også tilstandsrapporten er en væsentlig del af handel med fast ejendom. Hvilken betydning den har, kan du læse mere om her.

Hos LegalHero hjælper vi med alle aspekter af køb og salg af fast ejendom. Vores jurister sidder klar til at se din sag igennem og give dig et uforpligtende tilbud på, hvordan de kan hjælpe dig i forbindelse med enten køb eller salg af fast ejendom.

  • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejer- og andelsboliger
  • Gennemgang af købsaftale og tilstandsrapport
  • Udarbejdelse af købsaftale, skøde og refusionsopgørelse
  • Tinglysning af skøde
  • Rådgivning vedrørende finansiering/gældsovertagelse samt kontakt til bank/realkreditinstitut
  • Udarbejdelse og gennemgang af samejeoverenskomst

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.