Standard lejekontrakt – hvad skal du være opmærksom på?

hvad-skal-du-være-opmærksom-på-ved-en-lejekontrakt-

Ved indgåelse af aftaler om leje er det vigtigt at udfærdige en lejekontrakt. Kontrakten vil tjene som dokumentation for, hvilke rettigheder og pligter man som lejer og udlejer har. I tilfælde af tvister eller uenigheder er det som udgangspunkt lejekontrakten, der afgør, hvordan disse udfordringer skal løses. Hvis lejekontrakten skal stemme overens med parternes forventninger til aftalen, er det derfor en god idé at sætte sig ind, hvordan en lejekontrakt laves, og hvad man skal være særligt opmærksom på.

Særlige vilkår og fravigelser i lejekontrakten

Typisk udfærdiges lejekontrakter gennem en standardformular, som er ganske fin til formålet. Standardformularen hedder typeformular A9 og er lavet Boligministeriet. Typeformular A9 trådte i sted for den tidligere typeformular A8. Det er ikke et krav at man anvender typeformular A9, men denne løsning er utvivlsomt den bedste, da denne formular udspringer fra den nuværende lejelov. Man afkrydser og udfylder de angivne felterne i formularen. De mest væsentlige forhold vedrørende en lejeaftale fremgår af felterne, men der findes et punkt til sidst kaldet § 11.

Her indskrives særlige vilkår for aftalen. Denne liste kan være meget lang og har man med en erfaren udlejer at gøre, kan der også her være indsat bestemmelser, som kan være uklare for lejeren. Her kan der blandt andet stå oplysninger om, hvorvidt det er tilladt at have dyr i lejemålet. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i, hvad der kan stå i lejekontraktens § 11. Der er i de store byer mangel på studieboliger, hvorfor der også er talrige eksempler på mennesker, der blevet snydt i forbindelse med lejeaftaler. Et af de typiske eksempler herpå er tilbagebetalingen af depositummet. Derfor er det vigtigt, at man er helt sikker på hinandens personlige oplysninger, hvilket skal fremgå klart og tydeligt af kontrakten.

Læs mere og hent Boligministeriets typeformular her.

LegalHero yder rådgivning i alle forhold vedrørende lejeret, privat såvel som erhverv. Vores eksperter i lejeret sidder klar til at give dig et uforpligtende tilbud på din sag.

Rådgivning for lejere kan bl.a. omfatte:
 • Gennemgang eller lejekontrakt
 • Fastsættelse af huslejens størrelse
 • Sager om huslejestigningens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Fraflytning, herunder lejemålets istandsættelse, afregning af depositum, forudbetalt leje mv.
Rådgivningen for udlejer kan bl.a. omfatte:
 • Køb og salg af udlejningsejendomme
 • Udfærdigelse af lejekontrakter
 • Forhandling og indgåelse af alle former for erhvervslejekontrakter
 • Varsling og gennemførelse af huslejestigning
 • Bistand i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejer
 • Bistand ved fraflytning af lejemål
 • Udsættelse af lejemål
 • Inkassering af ikke betalt husleje
 • Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LegalHero påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.