Sådan underskriver du din fremtidsfuldmagt – underskrift og tinglysning

Feature image

Har du lavet en fremtidsfuldmagt hos LegalHero, så skal du være opmærksom på at den ikke er juridisk gyldig, før den er underskrevet og tinglyst på tinglysning.dk og efterfølgende godkendt af en notar. Her guider vi dig til, hvordan du får det klaret.

Underskrift

Trin 1: Gå ind på Tinglysning.dk

tinglysning.dk

Trin 2: Log ind med NemID/MitID.

Log ind med Nem ID

Trin 3: Tryk på ‘‘Opret fremtidsfuldmagt’’.

Tinglysning.dk oversigt

Trin 4: Udfyld nedenstående oplysninger:

Tinglysning.dk udfyld oplysninger

Udfyld din retskreds samt fuldmagtsgivers og fuldmagtshavers oplysninger. Fuldmagtsgiver er opretshaveren af dokumentet. Fuldmagtshaver er den, man ønsker at give fuldmagten til.

Upload fremtidsfuldmagt

Ved fuldmagtens indhold (fra Tinglysning.dks egen hjemmeside): Her skal det angives hvilke forhold fuldmagtsgiver ønsker at give fuldmagt til. Det kan være fuldmagt til økonomiske og/eller personlig forhold. Evt. begrænsninger i fremtidsfuldmagten skal også anføres under indhold, fx hvis fremtidsfuldmagten er begrænset til at angå enkelte forhold eller er afgrænset til en del af fuldmagtsgivers forhold. Der må ikke anføres personnumre i tekstfeltet, alene fulde navn og fødselsdato.

Underskriv dokument

Trin 5: Tryk på ‘’Dokumenter der kan underskrives’’.

Saml fuldmagt

Trin 6: Her finder du din fremtidsfuldmagt. Tryk på nedenstående for at underskrive.

oversigt over dokumenter

Trin 7: Underskriv her med dit NemID.

Login med Nem ID

Hos notaren

Du gyldiggør din fremtidsfuldmagt ved at få den bekræftet hos en notar. Notaren kan du finde i din nærmeste byret og kræver en tidsbestilling, som du kan foretage her. Notarens opgave er at sikre at du er den rigtige person, som fremtidsfuldmagten drejer sig om, og at du kender indholdet i fremtidsfuldmagten. Notaren er altså vidne til, at det er dig, der underskriver din fremtidsfuldmagt.

Vælg retsområde

Når du har fundet din nærmeste byret, følger du blot de trin som hjemmesiden viser.

Hvad skal jeg medbringe til notaren?

  • ID i form af offentlig udstedt billedlegitimation – dvs. pas eller kørekort 
  • Fremtidsfuldmagten 
  • 300 kr. i retsafgift 

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Imens du stadig er i stand til at tage vare på dig selv, ligger fremtidsfuldmagten gemt i Fremtidsfuldmagtregistret. 

Så snart du ikke længere kan tage vare på dig selv, kan du henvende dig til Familieretshuset og bede dem om at sætte fuldmagten i kraft. Er du ikke selv i stand til dette, er det dine fremtidsfuldmægtige, som henvender sig til Familieretshuset for dig og beder dem vurdere, om det er nødvendigt at fremtidsfuldmagten bliver aktiveret. I så fald skal de fremtidsfuldmægtige lave en anmodning og medbringe en lægeerklæring om din tilstand. Derudover skal de underrette de nærmeste pårørende om anmodningen.