Bogføringspligtig

I Danmark er alle erhvervsdrivende virksomheder, der er etableret i Danmark samt visse andre virksomheder pålagt en pligt til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år, jf. bogføringslovens §§ 1 og 10.