Juridisk rådgivning om refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en oversigt over de beløb, der er blevet refunderet til en virksomhed eller en privatperson. Refusioner kan være en del af en skattelettelse eller et andet tilbagebetalingsprogram.

Price info

Price
1796.00
2,245.00

Product URL


Preferred CTA text
Få hjælp til refusionsopgørelse


1.796,-

Kom i gang
En refusionsopgørelse er en oversigt over de beløb, der er blevet refunderet til en virksomhed eller en privatperson. Refusioner kan være en del af en skattelettelse eller et andet tilbagebetalingsprogram.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Priser fra

2.245 DKK

Inkl. moms Få hjælp til refusionsopgørelse
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Der er en række af praktiske omstændigheder i forbindelse med en bolighandel. Udover de vigtige dokumenter som blandt andet tæller købsaftalen, tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Et andet vigtigt komponent i en handel med fast ejendom er refusionsopgørelsen.

En refusionsopgørelse er i sin helhed en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger. Det er i en refusionsopgørelse, at man fastlægger de løbende udgifterne mellem sælger og køber. Køber har typisk betalt et acontobeløb forud for overtagelsen for blandt andet poster som varme og el. Ved en refusionsopgørelse sikrer man, at en part kun betaler for sin andel af forbruget af varme og el. En refusionsopgørelse foregår i praksis således, at man på overtagelsesdagen aflæser alle relevante målere, der fortæller om, hvad forbruget har været.

Det er selvfølgelig sælger, der skal bære alle udgifter forinden overtagelsesdagen, hvorefter køberen skal bære udgifterne.

Hvilke poster indeholder en refusionsopgørelse

Udover et væsentligt element som forbruget af vand, el og varme, indeholder refusionsopgørelsen også poster som ejendomsskatter. Er der lavet en ejerskifteforsikring, skal det også i refusionsopgørelsen fastlægges, hvordan betalingen herfor sker mellem parterne. Er der en grundejerforening eller ejerforening, der skal betales til, så anføres det ligeledes i refusionsopgørelsen. Findes der en installation som en olietank, skal der anføres, hvordan forbruget har været og hvem der hæfter for hvad.

Hvem udfærdiger refusionsopgørelsen?

I forbindelse med en bolighandel, er der ret frie rammer i forhold til fastlæggelsen af, hvem der står for hvad. Også hvad angår refusionsopgørelsen, er der aftalefrihed mellem parterne i forhold til, hvem der laver refusionsopgørelsen. Det mest almindelige er dog, at køber eller købers juridiske rådgiver forestår udfærdigelsen af købsaftalen. Hvem, der præcist står for udfærdigelsen, fremgår som oftest af købsaftalen. Ligesom det er tilfældet ved overtagelse af et lejemål, hvor der skal meldes fejl og mangler indenfor en given frist, så skal refusionsopgørelsen laves inden en given frist. Når refusionsopgørelsen er udfærdiget kan sælger og køber herefter afgøre, hvordan udgifterne skal afholdes og hvem der skal betale hvad.

Det kan på det kraftigste anbefales at få en juridisk ekspert til at forestå udfærdigelsen af refusionsopgørelsen, ligesom det også er en meget stor fordel at få en juridisk ekspert i ejendomsret til at gennemgå refusionsopgørelsen, såfremt den er udfærdiget af modparten. Hos LegalHero hjælper vi med alle aspekter vedrørende handel med fast ejendom, herunder udfærdigelse samt gennemgang af refusionsopgørelse.

De typiske ydelser, der efterspørges af vores kunder indenfor ejendomsret består i:

  • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejer- og andelsboliger
  • Gennemgang af købsaftale og tilstandsrapport
  • Udarbejdelse af købsaftale, skøde og refusionsopgørelse
  • Tinglysning af skøde
  • Rådgivning vedrørende finansiering/gældsovertagelse samt kontakt til bank/realkreditinstitut
  • Udarbejdelse og gennemgang af samejeoverenskomst

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis