Bonus pater

Bonus pater er et latinsk udtryk, der betegner, hvad man ville kalde “den gode familiefader”. Det benyttes som en målestok for, hvordan man bør handle og agere. Bonus pater betegner en fornuftig og omhyggelig mand, der kender de pågældende livsforhold, der er relevante at tage i betragtning. Udtrykket har undertiden oplevet kritik og der lægges i stigende grad mere vægt på, om adfærden afivger fra det adfærdsmønstre, der er fastlagt ved lov, retspraksis, sædvane eller øvrigt anerkendte retskilder.