Bunden egenkapital

Bunden egenkapital betegner et aktie- eller anpartsselskabs aktiekapital (eller indskudskapital) og opskrivningsfond.