Cash and carry

En distributionsform hvor kunden kan opnå en lavere pris end standarden ved 1. at afhente en given vare og 2. indvilliger til at betale kontant. Kunden giver ofte også afkald på serviceydelser, når denne distributionsform benyttes.