Rådgivning om DPO – data protection officer

DPO’er har til opgave at sikre at den databeskyttelse som den nye persondataforordning foreskriver bliver overholdt. Formålet med en DPO er også, at der skal være en uafhængig og uvildig overvågning af, om reglerne om databeskyttelse bliver overholdt korrekt.

Skal din virksomhed have en DPO?

Alle offentlige myndigheder skal have en DPO tilknyttet. Det er kun visse virksomheder, der skal have en DPO. Det er de virksomheder, der behandler persondata som en væsentlig del af deres drift, og som i forindelse hermed bruger og eller overvåger deres brugeres data som en væsentlig. Herudover skal virksomheder, der beskæftiger sig med oplysninger om registreredes seksuelle overbevisning, politisk standpunkt, helbredsinformation mv. også have en DPO tilknyttet.

Ligesom det er tilfældet under andre områder af GDPR, så bruger mange virksomheder anledningen af implementeringen af GDPR til at sende et signal til deres interne og eksterne samarbejdspartnere samt kunder om, at de overholder regler om beskyttelse af persondata. En ansættelse af en DPO kan på denne måde dels ses som en udtryk for at reglerne bliver overholdt, ligesom man i samme omgang sender et signal til omverdenen om, at man vægter beskyttelse af data.

Hvilke opgaver har en DPO?

En DPO’s opgave består udelukkende i at være en uafhængig og uvildig part i en virksomheds arbejde om at databeskytte. Arbejdsopgaverne kan være meget forskellige, men én af de nye tiltag i den persondataforordning er blandt andet, at registrerede skal kunne få udleveret en kopi af samtlige oplysninger, som en virksomhed eller en organisation ligger inde måde. Det er blandt en af disse typer opgaver, som en DPO vil varetage.

Herudover vil en DPO sørge for, at de ledende organer i virksomheder og organisationer er ajour og compliant med reglerne om persondata. Har Datatilsynet spørgsmål eller vil de gerne foretage en undersøgelse af, om reglerne bliver overholdt vil DPO’en ligeledes være den, der har kontakten med myndigheden. DPO’en laver også andre ting, men fælles for alle arbejdsopgaverne er, at de alle drejer som beskyttelsen, håndteringen og forvaltningen af data.

Hvem kan blive DPO?

Man behøver ikke være hverken jurist, advokat eller IT-ekspert for at blive DPO. Dog kræver jobbet, at man har et indgående teoretisk og praktisk kendskab til persondataret. Typisk vil jobbet også kræve, at man er i stand til at give sin information om persondata videre på en måde, der er konstruktiv og anvendelig for modtageren, som vil være ledelsesorganer i virksomheder og organisationer.

En advokat er naturligt trænet i at formidle sin viden på en måde, som skal være anvendelig i en kommerciel sammenhæng, og derfor vælger mange også at tage en advokat udefra, som fungere som en form for ekstern konsulent, der agerer som DPO.

Hos LegalHero hjælper vi med alle aspekter i relation til den nye persondataforordningen, herunder alle de spørgsmål, der kan melde sig i forbindelse med ansættelsen af en DPO.

Næste skridt – find den rigtige jurist til din opgave

Ønsker du hjælp til i relation spørgsmål og vejledning om rollen som DPO, i forbindelse med den nye persondataforordning, så opret din sag her på siden og beskriv mere konkret, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i persondataret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

LegalHero er med på sidelinjen hele vejen og klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, hvis der skulle være behov herfor.

Alle jurister er screenede på forhånd og har gennemgået et personligt rekrutteringsforløb så du kan føle dig sikker. Hertil er alle opgaver forsikrede og al sagsbehandling foregår sikkert og fortroligt gennem LegalHeros platform.

Rådgivning om databehandleraftale

Indsamling er data og præcist hvem og hvordan indsamlingen af data er nøje reguleret i den nye persondataforordning, som har stor betydning for alle virksomheder i EU. Den nye persondataforordning foreskriver blandt andet, at virksomheder skal overholde særlige dokumentationskrav, når de databehandler. I tilfælde af at man som virksomhed overdrager personfølsom data til en anden virksomhed eller i det hele taget en anden tredjepart, så skal der udfærdiges det, der kaldes en databehandleraftale.

Hvad er en databehandleraftale?

I den nye persondataforondring er der en række definitioner af dem, der er i berøring med data. Også Datatilsynet og Justitsministeriet har i samarbejde udfærdiget en vejledning om, hvordan man definerer dataansvarlige og databehandlere. Vejledningen kan du læse her. Disse definitioner er med til at sikre, at dataen bliver behandlet i overeensstemmelse med reglerne i persondataforordningen. Man sondrer i relation til databehandler aftale mellem en såkaldt dataansvarlig og databehandler.

 • Hvad er en dataansvarlig?

En dataansvarlig er i henhold til den nye persondataforordning:

“en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjæl- pemidler der må foretages behandling af personoplysninger”

I teorien kan sondringen mellem dataansvarlige og databehandlere umiddelbar være simpel. Dog forholder sig anderledes i praksis, hvor sondringen kan give anledning til tvivl. Alle virksomheder kan dog i et eller andet omfang antages at være dataansvarlige. Man kan forestille sig den situation, hvor en arbejdsgiver har oplysninger om en ansat, der relaterer sig til ansættelsesforholdet. I det tilfælde vil arbejdsgiveren være dataansvarlig.

 • Hvad er en databehandler?

En dataansvarlig er i hendhold til den nye persondataforordning:

“en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne”

En databehandler kan i praksis eksempelvis være virksomheder, der bygger deres forretningsgrundlag på at behandle persondata fra andre virksomheder.

I relation til ovennævnte eksempel om, hvad en dataansvarlig er, så er det mest nærliggende tage udgangspunkt i samme eksempel i illustrationen af, hvad en databehandler er.

Den tredjepart, der får overdraget persondata af den dataansvarlige vil være databehandler. En virksomhed som pento, der er et lønssystem, vil på denne måde være tredjeparten, hvor en anden virksomhed, den dataansvarlige, overdrager persondata om deres medarbejdere som led i deres aflønning af deres medarbejdere. Pento vil på denne måde være databehandleren, når de andre virksomheders ansattes lønoplysninger.

Hvornår er en databehandler aftale relevant?

En dataaftale er relevant i de tilfælde, hvor der udveksles data mellem dataansvarlige og databehandlere. Det er den dataansvarlige, der har pligt til at indgå en databehandler aftale med databehandleren, ligesom ansvaret for overholdelsen af reglerne i persondataforordningen i sidste ende også vil være hos de dataansvarlige.

Ligesom det gør sig gældende ved ethvert andet juridiske aftaledokument mellem én eller flere parter, så er hele formålet med en databehandleraftale at regulere forholdet mellem de to parter – altså den dataansvarlige og den databehandlende.

Du kan nedenunder se en række af de forhold, der er i en databehandlingsaftale skal behandles.

 • Rammen for behandling af personoplysninger
 • Dokumenteret instruks
 • Fortrolighed og tavshedsforpligtelse
 • Behandlingssikkerhed
 • Underdatabehandlere
 • Samarbejde med den dataansvarlige virksomhed
 • Sletning eller tilbagelevering af personoplysninger
 • Underretning om ulovlig instruks

Det er vigtigt, at man ved tilsyn altid kan fremlægge gyldige databehandlingsaftaler, hvis dette er påkrævet som led i erhvervsudøvelsen. En gyldig databehandlingsaftale forudsætter at alle de punkter, der oplistet i den nye persondataforordning om databehandlingsaftaler er medtaget.

Hos LegalHero kan vi hjælpe alle aspekter vedrørende GDPR, herunder kan være behjælpelige med udarbejdelsen af databehandler aftaler, der er i overensstemmelse med den nye persondataforordningen. Vi hjælper både med selve udarbejdelsen, ligesom vi også hjælper med vurderinger af allerede eksisterende databehandlingsaftaler.

Næste skridt – find den rigtige jurist til din opgave

Ønsker du som virksomhed hjælp til at få udarbejdet en databehandlingsaftale, eller ønsker du en vurdering af en allerede eksisterende databehandlingsaftale i forbindelse med den nye persondataforordning, så opret din sag her på siden og beskriv mere konkret, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i persondataret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

LegalHero er med på sidelinjen hele vejen og klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, hvis der skulle være behov herfor.

Alle jurister er screenede på forhånd og har gennemgået et personligt rekrutteringsforløb så du kan føle dig sikker. Hertil er alle opgaver forsikrede og al sagsbehandling foregår sikkert og fortroligt gennem LegalHeros platform.

Rådgivning om samtykkeerklæring

Det kan for mange være en udfordring præcist at vide, hvorledes der skal bedes om samtykke, når man som databehandler skal bearbejde persondata. En anmodning om samtykkeerklæring er relevant i det tilfælde, hvor der ikke i forvejen eksisterer en af de andre gyldige grunde til behandling af persondata. Foreligger der en anden gyldig grund til behandling af persondata, så kan en anmodning om samtykke muligvis ikke være den helt rigtige vej at gå frem.

Med andre ord udgør et samtykke en gyldig lovfunderet grund til behandling af persondata. Der også andre grunde, der kan udgøre en gyldig årsag. Det kan være i tilfælde af at en behandling af persondata er påkrævet for at eksempelvis af opylde en aftale om levering. Der er altså flere forskellige forhold, der kan udgøre et såkaldt behandlingsgrundlag og samtykket og ét af disse.

Den nye persondataforordning stiller en række til måden, hvorpå samtykkes skal indhentes og formuleres. Det er yderst vigtigt, at man som led i indhentelsen af samtykket overholder disse krav, da man ellers kan komme i en situation, hvor samtykket ikke kan udgøres som behandlingsgrundlag.

Hvad er kravene til samtykke?

Der er en række af krav til udformningen af samtykket, hvis man vil anvende samtykke som behandlingsgrundlag. Afgørende i den nye persondataforordning i forhold til de tidligere regler, er, at samtykket skal afgives som et aktivt tilvalg. Det betyder, at man eksempelvis kan give den, der behandles oplsyninger om mulighed for at underskrive et en skriftlig samtykkeerklæring om forholdet. Det kan også for online virksomheder være relevant at tilbyde dette aktive samtykke ved eksempelvis at lave knap, hvor der på en beskrivende og informerende måde anmodes om samtykke.

Afgørende er altså, at der skal være et klart aktivt tilvagt i forhold samtykket. Det går altså ikke, at man pålægger den, der behandles oplysninger om en pligt til at frasige sig behandlingen af persondata ved eksempelvis at præsentere den, der behandles oplysninger for en kasse, hvor der allerede er afgivet et automatisk samtykke, som der så skal fjernes. Et samtykke der er baseret på den registreredes passivitiv er med andre ikke i overensstemmelse med persondataforordningen.

Herudover skal samtykket ifølge persondataforordningen være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Man skal som databehandler være opmærksom på, at det databehandleren, der har bevisbyrden for om samtykket er i overeenstemmelse persondataforordningen. Det er i praksis værd at være opmærksom på ved udarbejdelsen af samtykket.

Det er ydermere et krav, at den der behandles oplysninger i forbindelse med samtykket bliver informeret om, at samtykket kan kaldes tilbage. Hvis ikke dette er gjort, så kan samtykkes ligeledes ikke antages at være gyldigt udarbejdet.

Hos LegalHero hjælper vi med alle aspekter vedrørende GDPR. Herunder blandt andet vedrørende udarbejdelsen af samtykke i relation til den nye persondataforordning, ligesom vi også hjælper med vurderinger af, om det samtykke du måske allerede har udformet er gyldigt. Oplever du omvendt som registreret at du ikke mener, at det samtykke som du har afgivet er overenstemmelse med reglerne herom, og ønsker du i den forbindelse juridisk bistand, så kan vi også være dig behjælpelig.

Næste skridt – find den rigtige jurist til din opgave

Ønsker du som virksomhed hjælp til at få en vurdering af samtykkeerklæringen i forbindelse med den nye persondataforordning, så opret din sag her på siden og beskriv mere konkret, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i persondataret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

LegalHero er med på sidelinjen hele vejen og klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, hvis der skulle være behov herfor.

Alle jurister er screenede på forhånd og har gennemgået et personligt rekrutteringsforløb så du kan føle dig sikker. Hertil er alle opgaver forsikrede og al sagsbehandling foregår sikkert og fortroligt gennem LegalHeros platform.

IT-kontrakter

Der findes en række af tilfælde, hvor IT-kontrakter er relevante. Det kan eksempelvis være situationen, hvor man som kunde gerne vil have en leverandør til at udvikle et IT-system af speciel karakter. IT-kontraktretten er også relevant i tilfælde af, at man ønsker en ekstern leverandør til at varetage vedligeholdelse af drift. IT-kontrakter er modsat andre typer af kontrakter kendetegnet ved, at man ved nogle typer af IT-aftaler blandt andet ikke kender selve resultatet af ydelsen. Kundens behov kan nemlig ligesom ved entreprisekontrakter løbende ændrer sig.

Det har navnlig stor betydning for, hvordan en eventuel IT-kontrakt skal formuleres. Ønsker to parter at indgå en aftale om eksempelvis enten udvikling eller drift, er det som udgangspunkt IT-kontrakten, hvor parterne kan afsøge, hvad deres rettigheder og forpligtelser er i aftaleforholdet. En udviklingsaftale er blandt andet karakteriseret ved, at produktet ikke er lavet på tidspunktet for indgåelsen af selve aftale. Det er, som ordet lægger op til, noget der skal udvikles.

Derfor er en IT-kontrakter ofte en kompleks juridisk størrelse, hvor der skal tages hensyn til rigtig mange ting. Ikke bare de konkrete juridiske aspekter, men i ligeså høj grad de forretningsmæssige formål med aftalen. En IT-kontrakt har nemlig ikke bare til formål at fastlægge, hvad parternes rettigheder og pligter er. Den fungerer også ofte som rettesnor for, hvordan projektet helt lavpraktisk skal skride frem.

Ønsker du hjælp til IT-kontrakter?

Alt afhængigt af, hvilken type af juridisk ydelse du ønsker hjælp i relation til IT-kontrakter, så er der en række af forskellige muligheder, man kan gøre brug af. Vores juridiske eksperter i IT-kontraktret har erfaring med alle aspekter indenfor IT-ret. Vi bistår med råd, vejledning og konkret rådgivning vedrørende de forhold, som er af betydning for IT-kontrakter. Vi hjælper ikke blot med selve udfærdigelsen af kontrakter, vi hjælper også med mere praktisk vejledning i forhold til, hvad det konkrete behov er. Vi har øje for detaljen, og vi har stor forståelse for den praktiske betydning som en IT-kontrakt har.

Du kan derfor med fordel bruge LegalHero, hvis du har behov for hjælp til relation til IT-ret.  Her kan du se en oversigt over nogle af de typiske typer af aftaler, vi hjælper med:

 • Udviklingsaftaler
 • Softwarelicensaftaler
 • Driftsaftaler
 • Cloud-aftaler
 • Kildekodedeponeringsaftaler
 • Konsulentaftaler
 • Forhandling i relation til udarbejdelse af IT-kontrakter

Selvom der findes en række standardkontrakter, kaldet K-kontrakter, så er udarbejdelsen af disse kontrakter langt fra ligeså simple som kontrakter indenfor lejeretten. Udarbejdelsen af en IT-kontrakt, der tager højde for formålet med aftalen, og som er juridisk holdbar, forudsætter et væsentligt kendeskab til både kontraktregulering samt den juridiske baggrundsretlige regulering. Det har vi hos LegalHero.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning i relation til IT-ret, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du noget tilhørende sagsmateriale, skal dette vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i IT-ret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Persondatatjek (GDPR)

I forbindelse med den nye databeskyttelsesforordning af d. 25 maj 2018, vil der blive indført nogle nye tiltag som tillæg til de mange begreber principper og regler, som kendes fra den nuværende persondatalov.

Reglerne er relevante for alle danske virksomheder og uafhængigt af hvilke personoplysninger som indsamles, hvordan de indsamles, hvordan de opbevares og hvordan de generelt behandles. Når de nye regler træder i kraft, vil der dog ikke alene være nye regler man som virksomhed skal overholde. Fremover vil virksomheder, som overtræder reglerne risikere bøder på op til 2-4 procent af omsætninger eller 20 millioner Euro, alt afhængigt af hvilket beløb er størst.

Begrebet “behandling” omfatter enhver form for håndtering af personoplysninger. Det er dog først og fremmest elektronisk behandling af personoplysninger, som er omfattet af reglerne.

Som virksomhed indsamler man ofte – med god grund – mange typer af oplysninger på sine kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det er dog ofte svært at vurdere, hvorvidt det man samler ind egentligt er relevant og om måden man håndterer personoplysningerne på er i overensstemmelse med de nye regler. Ydermere kan det være svært at gennemskue om man har lavet de fornødne databehandleraftaler med sine samarbejdspartnere. Med forordningen lige om hjørnet skal der således ikke alene vurderes, hvorvidt man indsamler oplysninger korrekt, men måske også ændres i interne processer, hvilket kan tage lang tid at implementere.

Hvordan en virksomhed skal håndtere og behandle personoplysninger vil afhænge af typen af oplysninger. “Almindelige oplysninger” såsom eksempelvis navn, adresse, kontonummer mv. mens “følsomme oplysninger” er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Hjælp til at få lavet et persondatatjek?

Hos LegalHero kan du finde juridiske eksperter, som sammen med dig kan gennemgå dine nuværende processer og være med til at lave en handleplan for, hvordan du kommer helt på plads inden reglerne træder i kraft.

En sådan opgave vil ofte bestå i:

 • Kortlægge hvilke oplysninger der indsamles
 • Analyse af nødvendigheden af de indsamlede oplysninger
 • Analyse af samtykke eller andet grundlag for behandlingen
 • Kortlægning af hvor længe og hvordan oplysninger lagres
 • Kortlægning af, hvem har adgang til oplysningerne efter de er lagret
 • Kortlægning af behov for databehandleraftaler

Herefter vil du i samarbejde med din juridiske rådgiver få hjælp til at konkretisere de efterfølgende opgaver og efterfølgende skræddersy den løsning som passer på din situation.

Efter kortlægningen og handleplanen kan vores jurister også hjælpe med at:

 • Lave eller gennemgå databehandleraftaler
 • Udfærdige interne procedurer og personalehåndbøger til intern træning og dokumentation
 • Udfærdige af skrivelser til brug på virksomhedens hjemmesider
 • Udfærdigelse af samtykkeerklæringer, som kan bruges til at opnå tilladelse til at behandle personfølsomme oplysninger.

Med et persondatatjek og efterfølgende handleplan, kan du som virksomhed sikre at du behandler dine personoplysninger som foreskrevet og igen bruge tiden på at drive din forretning.

Næste skridt – find den rigtige jurist til din opgave

Ønsker du som virksomhed hjælp til at få en vurdering af din håndtering af personoplysninger, så opret din sag her på siden og beskriv, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i persondataret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

LegalHero er med på sidelinjen hele vejen og klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, hvis der skulle være behov herfor.

Alle jurister er screenede på forhånd og har gennemgået et personligt rekrutteringsforløb så du kan føle dig sikker. Hertil er alle opgaver forsikrede og al sagsbehandling foregår sikkert og fortroligt gennem LegalHeros platform.

IT- og persondataret

IT-ret er et relativt nyt og dynamisk retsområde og er en sammensmeltning af flere forskellige retsområder, herunder bl.a. Immaterialret, Forbrugerret og almindelig obligations- og aftaleret.

Som udgangspunkt dækker IT-retten over den lovgivning, der regulerer elektroniske medier og kommunikationsmidler. Den IT-retlige lovgivning og praksis udvikler sig konstant i trit med den teknologiske udvikling, hvilket til tider gør det vanskeligt at vurdere de konkrete juridiske problemstillinger.

Vigtige Problemstillinger

Brugen af IT i virksomheder vil ofte afkræve svar på spørgsmål omkring licensvilkår. Flere virksomheder er i dag afhængige af deres digitale infrastruktur og det er derfor vigtigt, at overveje mulige faldgruber i en kontrakt, hvad enten det drejer sig om levering af en webshop eller specialudviklet software. Herunder er det fundamentalt at sikre sig bedst muligt ved udvikling af software, udarbejdelse af licenskontrakter eller overholdelse af OSS-licenser.Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platformModtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Populære ydelser indenfor IT og Persondataret