Check

En anvisning eller fuldmagt der, i overenstemmelse med checklovens bestemmelser, angiver et beløb, der betales af udstederen. Beløbet betales til checkens modtager, hvis oplysninger tydeligt skal fremgå af checken.