Claims made-princip

Et princip der dækker over en ansvarsforsikrings tidsmæssige afgræsning, herunder at ansvarsforsikringens dækning er underlagt regler for, at et givent erstatningskrav kan rejses i forsikringstagerens forsikringstid.