Conditio juris

En betingelse som er indbefattet i retsordenens regelsæt, og som ikke behøves at blive fremhævet yderligere, da en sådan fremhævning vil være unødvendig spild af eksempelvis tid.