Consensus

Benævnes typisk samtykke, indvilligelse, enighed. Consensus lægger op til, at der skal være enighed mellem flere parter, når eksempelvis aftaler skal udformes og/eller indgås.