Corporate governance

Et begreb, der dækker over de overordnede principper og retningslinjer for, hvordan et selskab skal styres. Disse retningslinjer kan eksempelvis regulere forholdet mellem selskabets ledere, andelshavere, m.fl..