Database

En database er en samling af data, der er opbygget på en sådan måde, at man kan fremkalde enkelte dataelementer. Databasebeskyttelse har hjemmel i ophavsretslovens § 71, hvilket indebærer, at beskyttelsen ikke kun gælder, når et større antal oplysninger er sammenstillet, men også i tilfælde, hvor fremskaffelsen af data er et resultat af en væsentlig investering fra fremstilleren.