Datio solvendi causa

Datio solvendi causa, latinsk, betegner en overdragelse, der indebærer, at erhververen må forsøge at opnå dækning for et krav ved at benytte dokumentet. Et eksempel på et dokument kunne være en check. Derefter kan denne falde tilbage på det tilgrundliggende skyldforhold, hvis dette ikke kan gennemføres, for at opnå fyldestgørelse.