E-handelslov

En betegnelse for den lov, der gør sig gældende i relation til tjenester i informationssamfundet.