Editio princeps

En retslig beskyttelse, der relaterer sig til ophavsretsloven. Beskyttelsen gælder i 25 år og sikrer mod eftertryk af udgivelser af ældre, hidtil ukendte værker.