Efterlevering

Juridisk begreb der beskriver, at det resterende af en ydelse fortsat skal leveres, hvis der foreligger en misligholdelse i form af eksempelvis kvantitetsmangel.