Efterstillede fordringer

De fordringer mod et konkursbo, der først kan dækkes, efter at alle andre fordringer er dækket til fulde.