Egen skyld

Dækker over, at en skadeslidt selv har været en medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet. Såfremt det vurderes, at en skade er pådraget som følge af egen skyld, kan den skadeslidtes erstatning reduceres i omfang.

Egen skyld er desuden relateret til Culpareglen.