Egenkapital

Den difference, der er mellem en virksomheds samlede aktiver og dets gæld. Den pågældende virksomhed kan således have enten positiv- eller negativ egenkapital.