EIB

Forkortelse for Den Europæiske Investeringsbank. Denne bank er oprettet i Luxembourg, og står for finansiering af investeringsprojekter både inde for EU’s grænser såvel som mellem et EU-medlemsland og et tredjeland.